Priopćenje sa zatvorenoga dijela 119. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 119. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeća za vanjske poslove, u razvojnom formatu (FAC Development), 20. svibnja 2022., Vijeća za opće poslove (GAC), 23. svibnja 2022., Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 24. svibnja 2022. te Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 24. svibnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeni su i odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije: br. 2022/0220, 2022/0221 i 2022/0223, u vezi s kvalifikacijama u unutarnjoj plovidbi te broj 2022/0222, u vezi s upućivanjem vozača u sektoru cestovnog prometa. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesen je Prijedlog odluke o zatvaranju Konzulata kao i Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Donesena je odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Hrvatskome saboru dano je mišljenje na Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja strateškim robnim zalihama Republike Hrvatske u 2019. i 2020. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Ireni Tušek dano je ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika glavne ravnateljice, a najduže do šest mjeseci.
 
Razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Velimir Žunac, a novim je članom imenovan Davor Huška, kao predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić. Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain zbog isteka mandata razriješena je dužnosti zamjenice direktora Fonda te je istovremeno imenovana vršiteljicom dužnosti direktora Fonda, do imenovanja direktora temeljem provedenog javnog natječaja, najduže do godinu dana.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. imenovanje Saše Bilića za predsjednika Uprave Agencije, do provedbe natječaja za imenovanje predsjednika Uprave, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
                                                                                                          

Pisane vijesti | Priopćenja