Priopćenje sa zatvorenoga dijela 12. sjednice Vlade

Vlada je danas na zatvorenome dijelu svoje 12. sjednice utvrdila stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. listopada 2020. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
           
Također, utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja i na pisma službene obavijesti Europske komisije: broj 2015/4060, u vezi s tržištem prirodnog plina, broj 2017/0529, u vezi s benzinskim i dizelskim gorivima, broj 2017/2091, u vezi s transportom prirodnog plina, broj 2018/2254, u vezi s energetskom  učinkovitosti, broj 2020/2085, u vezi s kaznenopravnom zaštitom eura i drugih valuta od krivotvorenja te broj 2020/2239, u vezi s industrijskim emisijama. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti. 
 
Članovi Vlade usmeno su izvješteni o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: bit.ly/3l5fu3T
 
Podzakonski prijedlozi: bit.ly/33cIzEa
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnim službenicima u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja uprava u tom Ministarstvu do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Tako je dr.sc. Nina Perko ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave pomorstva, a Krešo Antonović za obavljanje poslova ravnatelja Uprave zračnog prometa. Ovlaštenje je dano i Damiru Šoštariću za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za EU fondove i strateško planiranje, a Melita Štrbić ovlaštena je za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za proračun i financije.
 
Državnom službeniku dr.sc. Hrvoju Meštriću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Nataša Mikuš Žigman, Sanjin Rukavina, dr.sc. Ivana Franić, Šime Erlić, Ante Matijević i Dražen Opalić imenovani su zamjenicima predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće, s danom 1. listopada 2020. godine.

Pisane vijesti