Priopćenje sa zatvorenoga dijela 14. sjednice Vlade

Vlada je danas na zatvorenome dijelu svoje 14. sjednice utvrdila stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 19. i 20. listopada. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Također, utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije broj 2020/0331, u vezi s osiguranjem i reosiguranjem, te broj 2020/0332, u vezi s osposobljavanjem vozača i vozačkim dozvolama. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Utvrđeno je i pisano očitavanje Republike Hrvatske na prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-242/20. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2019. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2019. godinu, kao i Odluka o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2019. godine.
 
Vlada je usmeno izvještena o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3jWnP9F
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/2SQHBHQ
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Dražen Bošnjaković, dr. sc. Zdravko Marić, dr. sc. Gordan Grlić Radman, dr. sc. Ivan Malenica, Josip Aladrović, dr. sc. Blaženka Divjak i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek.
 
Novom predsjednicom Komisije imenovana je dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, a članovima dr. sc. Zdravko Marić, dr. sc. Gordan Grlić Radman, dr. sc. Ivan Malenica, Josip Aladrović i dr. sc. Radovan Fuchs.
 
Dr. sc. Bruno Kragić imenovan je glavnim ravnateljem Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.
 
Duška Mia Franić imenovana je članicom Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kao predstavnica ministarstva nadležnog za poljoprivredu.                                                     
 

Pisane vijesti