Priopćenje sa zatvorenoga dijela 140. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 140. sjednice Vlada je donijela Odluku o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Kolovoz/140%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2012%2008%202022.xlsx
 
Podzakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Kolovoz/140%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2012%2008%202022.xlsx
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja,  Irena Križ Šelendić imenovana je ravnateljicom Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju na razdoblje od četiri godine.
 
Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dr.sc. Marko Primorac.
 
Željko Plazonić razriješen je dužnosti državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva, a novom je državnom tajnicom imenovana dr.sc. Marija Bubaš.

Pisane vijesti