Priopćenje sa zatvorenoga dijela 161. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 161. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to: Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) koje se održava 13. i 14. lipnja 2019. godine, Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) 14. lipnja 2019., Vijeća za vanjske poslove (FAC) 17. lipnja 2019., Vijeća za opće poslove (GAC) 18. lipnja 2019. i Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) koje će se održati 18. lipnja 2019. godine.
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesena je odluka o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
 
Vlada je informirana o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec svibanj 2019.
             
Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.  Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi http://bit.ly/2ZgJZsC
 
Podzakonski prijedlozi http://bit.ly/2F8f4XG
 
Raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima:
 
Na osobni je zahtjev, zbog odlaska u mirovinu, razriješen pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Josip Masnić, s danom 30. lipnja 2019.
 
Vlada je, također na osobni zahtjev, s danom 16. lipnja 2019. godine, razriješila zamjenicu ravnateljice Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo dr. sc. Anu Rački Marinković.
 
Razriješeni su dosadašnja predsjednica Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga dr. sc. Ljubica Tomašek te članovi Sanja Mikulić, Danica Kramarić dr. med., Mario Čupić, Marija Penava Šimac, Darko Kihalić i Ana Raić-Knežević.
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine, broj 39/19), kao predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog novinarskog društva, Vlada je novom predsjednicom Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga ponovno imenovala dr. sc. Ljubicu Tomašek, a njezinom zamjenicom Danielu Dekanić.  Članicom Povjerenstva imenovana je Romana Katalinić, dr. med., a zamjenikom članice Vedran Soldo. Članom je imenovan Tomislav Milunović, a zamjenicom člana Marija Vuletić.  Marija Penava Šimac ponovno je imenovana članicom, a Gorana Horvat zamjenicom članice. Članom je ponovno imenovan i Darko Kihalić, a zamjenikom člana Renato Tandara.
Ponovno je članicom imenovana i Sanja Mikulić, a zamjenicom članice Smilja Bagarić. Ana Raić-Knežević također je ponovno imenovana članicom Povjerenstva, dok je zamjenikom članice imenovan Dušan Miljuš.
 
U Vijeću za djecu, razriješen je dio dosadašnjih članova i zamjenica članova: mr. sc. Dragan Josipović, Marija Goatti, dr. sc. Mihaela Majcen Marinić, Katarina Brozić Puček, Katarina Ćorak, mr. sc. Lada Ćurković, Klaudija Brkić, Marina Trbus i Sanja Orešković Vrbanec.
Dijelom novih članica i zamjenika članova toga Vijeća,  kao predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva kulture, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva financija i udruga na području zaštite i promicanja prava djeteta imenovani su: Anita Matijević (članica), Darija Delić (zamjenica članice) Maja Zrnčić (članica), Silvia Sakan (članica), Lidija Čović (zamjenica članice), Katarina Peročević (zamjenica člana), Mihaela Marušić, (zamjenica članice), Sanja Orešković Vrbanec (članica) i Krešimir Makvić (zamjenik članice)
  
Vlada je Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. za izbor članova Nadzornog odbora društva, do provedbe postupka za izbor članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci, jer im dana 13. lipnja 2019. godine istječe mandat od šest mjeseci, predložila dr. sc. Gorana Granića i mr. sc. Jelenu Zrinski Berger.
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja