Priopćenje sa zatvorenoga dijela 164. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje 164. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke vijeća ministara i to: Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) koje se održava 8. srpnja 2019. godine, te Vijeća za ekonomske i financijske poslove 9. srpnja 2019. godine.
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Prihvaćen je Godišnji obračun strateških robnih zaliha za 2018. godinu te je utvrđeno Izvješće o upravljanju za 2018. godinu.

Vlada je također donijela odluku o knjiženju manjkova i otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2018. godine.
Obje su odluke označene stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te ih nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
 
Utvrđeni su prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenih Konzularnih ureda. Cjelovit materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.                                                                                        
Vlada je usvojila nekoliko izvješća: Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec lipanj 2019., izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.    
 
Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, Vlada je zamjenicom ravnateljice Državnoga zavoda za statistiku imenovala mr. sc. Jadranku Vuglar.
 
Vlada je izmijenila Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske na način da je, na osobni zahtjev, razriješila dosadašnjega člana Savjeta Marka Buzolića. Novim je članom Savjeta, kao predstavnik hrvatskog iseljeništva/dijaspore za Čile, imenovan Matko Stephen Koljatic Arcos.
 
Na osobni zahtjev, razriješena je i dosadašnja članica Savjeta  Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Kristina Horvat. Novom je članicom toga Savjeta imenovana Ivana Žepić.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu i to dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., zbog odlaska na novu dužnost te Božena Glešć.
Dr. sc. Mariju Bubaš, dr. med.,  Vlada je imenovala zamjenicom predsjednice Povjerenstva, a Mirnu Jušić članicom, kao predstavnice Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva financija.

Pisane vijesti