Priopćenje sa zatvorenoga dijela 181. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 181. sjednice Vlade donesena je Odluka sudjelovanju Republike Hrvatske u vježbama upravljanja u krizama "Short Notice Exercises" Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. predlaže imenovanje Frane Barbarića za predsjednika Uprave toga društva te mr.sc. Petra Sprčića, Tomislava Šambića i Vice Oršulića za članove Uprave, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Donesen je Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. predlaže izbor Roberta Blažinovića, Marina Bulata, Kristine Šulj i mr.sc. Stanka Borića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Ivan Hampovčan, Vladimir Kurečić i Daniel Segarić imenovani su članovima Upravnog vijeća Hrvatskih voda.
 
Zbog isteka mandata razriješena je članica Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice dr.sc. Petra Nola Fuchs, te je ponovo imenovana članicom Upravnog vijeća. 
 
Antonio Šustić imenovan je glavnim ravnateljem Državne geodetske uprave te je istovremeno razriješen dosadašnje dužnosti zamjenika glavnog ravnatelja.

Pisane vijesti | Priopćenja