Priopćenje sa zatvorenoga dijela 183. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 183. sjednice Vlade donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Generalnog konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Sije%C4%8Danj/183%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2003%2001%202023.xlsx
 
Podzakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Sije%C4%8Danj/183%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2003%2001%202023.xlsx
 
Donesen je Zaključak kojim se ne daje odobrenje za vođenje kaznenog postupka po privatnoj tužbi, sukladno odredbi članka 34. Zakona o Vladi Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti