Priopćenje sa zatvorenoga dijela 186. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 186. sjednice, Vlada je verificirala stajališta za sastanak Europskoga vijeća održanog 17. i 18. listopada 2019. te utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) koje se održava 24. listopada 2019. godine.
 
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje Republika Hrvatska zastupa prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu.
Cjelovit materijal ove točke možete pregledati na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: http://bit.ly/31Jh1SN
 
Podzakonski prijedlozi: http://bit.ly/2JdE4iw
 
Na sjednici su donesene i sljedeće kadrovske odluke:
 
Na osobni je zahtjev razriješena predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji Sanja Bošnjak. Državnoj službenici Karmen Halgaš dano je ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u toj županiji, do 31. prosinca 2019. godine, kada Ured prestaje s radom.
 
Vlada je imenovala pomoćnike ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Martina Furlan imenovana je pomoćnicom ravnatelja za pravne poslove, Hrvoje Šušković dr. med., pomoćnikom ravnatelja za zdravstvenu zaštitu, Marijan Kovačić, pomoćnikom ravnatelja za ekonomske poslove, Višnja Gašpar pomoćnicom ravnatelja za kontrolu i kvalitetu, Morana Krušarovski pomoćnicom ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i Tea Strbad, dr. med., pomoćnicom ravnatelja za medicinske poslove.
 
Sukladno Odluci o osnivanju Nacionalnoga vijeća za zaštitu potrošača (Narodne novine, br. 57/19), Vlada je za predsjednicu toga Nacionalnoga vijeća imenovala Natašu Mikuš Žigman. Kao predstavnike nadležnih ministarstava, institucija, akademske zajednice i udruga za zaštitu potrošača, Vlada je imenovala i dio članova Vijeća. To su: Grozdana Vuđan, Đema Bartulović, Danijela Marković Krstić, Ana Uroda Rogoznica, Suzana Leko, mr. sc. Jasna Divić, dr. sc. Sanja Kolarić Kravar, Edita Brkić, Damir Hrastinski-Kliček, Danijela Osrečak Perić, Biserka Gregurek, Darko Tot, Vedrana Filipović-Grčić, Marina Lovrić, Miro Križan, Ivana Cestarić, Ivan Mučnjak, mr. sc. Lidija Hočurščak, Božidar Ister, Snježana Levar, Ivona Bačelić Grgić, Suzana Kolesar, Sanja Smoljak Katić, Vladimir Šimić, Davor Pustijanac, prof. dr. sc. Marko Baretić, doc. dr. sc. Paula Poretti i Ana Knežević.
 
Na kraju, Vlada je na osobni zahtjev razriješila pomoćnicu ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dr. sc. Maju Vučinić-Knežević, s danom 31. listopada 2019. godine.
                         

Pisane vijesti