Priopćenje sa zatvorenoga dijela 197. sjednice Vlade

Vlada je na zatvorenome dijelu današnje, 197. sjednice, donijela Odluku o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha. Odluka je klasificirana stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Također, Vlada je dala preporuku za sklapanje nagodbi.
 
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Vlada je dala suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnoga proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za sklapanje nagodbe.
 
Utvrđen je prijedlog odluke o osnivanju Konzulata, na čelu s počasnim konzulom. Poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, cjelovit materijal ove točke klasificirane stupnjem tajnosti "tajno", nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je usvojila Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova u Hrvatskoj te Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Dragan Jelić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Istovremeno je, radi odlaska na novu dužnost, razriješen dužnosti pomoćnika ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Luka Novosel. Novim je članom Upravnog vijeća, koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, imenovan Vicko Mardešić.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova i zamjenika članova hrvatskoga dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu - Gordana Valenta, članica, Željka Andrić Dorontić, članica, Davorka Sarić, zamjenica člana te Vjekoslav Ricov, zamjenik člana. Novim članovima, odnosno zamjenicima članova, imenovani su, kao predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Državnog inspektorata - Anita Mandić, članica, Željka Andrić Dorontić, članica, Denis Karakaš, zamjenik člana, te Vjekoslav Ricov, zamjenik članice.  
 
Također, razriješeni su član i zamjenice članova hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima - Vjekoslav Ricov, Davorka Sarić te Željka Andrić Dorontić. Kao predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Državnog inspektorata, novim je članom imenovan Vjekoslav Ricov, a zamjenicima članova Denis Karakaš i Željka Andrić Dorontić.
 
Imenovani su predsjednik, zamjenica predsjednika, članovi i zamjenici članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema Međunarodnoj organizaciji rada, kao predstavnici nadležnih tijela državne uprave. Predsjednikom je imenovan Dražen Opalić, zamjenicom predsjednika Inga Žic, članom Dejan Drakulić, zamjenikom člana Ivan Ćurić, članicom prim. Vera Katalinić-Janković, zamjenicom članice prim. dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., članom Ivan Crnčec, zamjenicom člana Helena Husnjak, članicom Veronika Bandić, zamjenicom članice Ivana Đivan Kolčić, članicom mr. sc. Mirta Mandić, zamjenicom članice Katarina Bekavac, članom Tugomir Majdak, zamjenikom člana Marko Vazdar, članom Vlado Prskalo, zamjenicom člana Vlatka Klašnja, članom Siniša Orlić, zamjenicom člana Ana-Marija Batinović, članom Damir Kaufman, zamjenicom člana Jelena Samac Injić, članicom Nada Zrinušić, zamjenicom članice Mirna Ćorić, članicom mr. sc. Helena Štimac Radin, zamjenicom članice Gordana Obradović Dragišić, članom Nenad Puljić, zamjenicom člana Marina Šošić, članicom Lidija Brković te zamjenicom članice mr. sc. Jadranka Vuglar.
 
Utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju novog predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, umjesto dosadašnjeg predsjednika, akademika Franje Šanjeka, koji je preminuo. Tako se predlaže imenovanje dr.sc. Filipa Hameršaka predsjednikom Upravnoga vijeća, te istodobno njegovo razrješenje s dužnosti potpredsjednika, a dr.sc. Ivice Poljičaka novim potpredsjednikom Upravnoga vijeća. Također, radi isteka mandata s danom 3. ožujka 2020. godine predlaže se razrješenje dosadašnjeg člana Upravnog vijeća dr.sc. Miroslava Akmadže te  njegovo ponovno imenovanje za člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, u novom mandatnom razdoblju, s danom 4. ožujka 2020. godine. Prijedlozi su upućeni u Hrvatski sabor na donošenje.
 
Donesena je Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije u mandatnom razdoblju 2020.-2025., sukladno Odluci o postupku imenovanja članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije (Narodne novine, broj 35/13). Tako se za članove imenuju Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije, Valter Drandić, predsjednik Županijske skupštine Istarske županije, Ivan Gulam, općinski načelnik Općine Pirovac, Danijel Marušić,  župan Brodsko-posavske županije, Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije, Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Bruno Hranić, općinski načelnik Općine Vidovec te  Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića.
 
Zamjenicima članova imenuju se Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije, Martin Baričević, općinski načelnik Općine Jasenice, Antonija Jozić,  gradonačelnica Grada Pleternice, Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Anteo Milos, gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova, Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, Dinko Pirak, gradonačelnik Grada Čazme, Matija Posavec, župan Međimurske županije, te Slavko Prišćan, općinski načelnik Općine Rovišće.

Pisane vijesti | Priopćenja