Priopćenje sa zatvorenoga dijela 227. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 227. sjednice, Vlada je usvojila Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.

Vlada je donijela sljedeće kadrovske odluke:

Utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju Zlate Hrvoj-Šipek Glavnom državnom odvjetnicom Republike Hrvatske, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju. Prijedlog odluke upućen je na donošenje u Hrvatski sabor.

Državnoj službenici Dunji Bujan dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obrambenu politiku u Ministarstvu obrane, s danom 20. svibnja 2020. godine, jer joj dosadašnje ovlaštenje istječe i to do provedbe javnoga natječaja za imenovanje ravnatelja spomenute Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državni službenik Anto Zelić ovlašten je, s danom 30. travnja 2020. godine, za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu obrane, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja spomenute Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Na kraju, Vlada je imenovala dio članova Upravnoga vijeća Središnjeg registra osiguranika koji se imenuju na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova sindikata i iz redova poslodavaca. Imenovane su članice Ana Kranjac Jularić i Milica Jovanović.

 Pisane vijesti