Priopćenje sa zatvorenoga dijela 247. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 247. sjednice Vlade utvrđen je odgovor Republike Hrvatske na tužbu Europske komisije u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Vlada je podnijela zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Općine Vir.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Kolovoz/247%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2029_08%202023.xlsx
 
 
Podzakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Kolovoz/247%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2029%2008_2023.xlsx
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješena je dosadašnja članica Zajedničkog međuvladinog mješovitog povjerenstva za provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja Maja Vitaljić. Novim članom Povjerenstva, kao predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave, imenovan je Mladen Bručić-Matic.
 
Istovremeno, Maja Vitaljić razriješena je dužnosti članice Komisije za ekshumaciju i premještaj posmrtnih ostataka žrtava prema Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova, a članom te Komisije imenovan je Mladen Bručić-Matic, kao predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Članici Odbora za državnu službu Stanki Vučici ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova predsjednika Odbora za državnu službu, s danom 12. rujna 2023., do imenovanja predsjednika toga Odbora, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje istječe 11. rujna.
 
Državnom službeniku Željku Motiku ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za pravne i stambene poslove u Ministarstvu hrvatskih branitelja, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 4. rujna 2023., a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje istječe 3. rujna. 
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Jadrolinija Rijeka imenovanje Gorana Frkovića i Riana Bukše za članove Uprave toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Državnoj službenici Helgi Svirčić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva, s danom 3. rujna 2023., a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje istječe 2. rujna.
 
Na osobni zahtjev razriješena je ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Dunja Mazzocco Drvar.
 
Državnom službeniku Joži Dušiču ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, s danom 2. rujna 2023., a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje istječe 1. rujna.
 
Zbog isteka mandata razriješene su zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Marina Nekić, pomoćnica ravnatelja za tržište rada i politike zapošljavanja Ruža Hrga te pomoćnica ravnatelja za pravne poslove Jasminka Vukušić. Novom zamjenicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje imenovana je Ivana Mehle, novom pomoćnicom ravnatelja za tržište rada i politike zapošljavanja Ivana Šimek, a pomoćnicom ravnatelja za pravne poslove ponovno je imenovana Jasminka Vukušić.
 
Donesena je Odluka kojom se Vijeću Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo daje suglasnost za razrješenje direktora Agencije Marina Puha, na osobni zahtjev, radi odlaska u mirovinu.
 

Pisane vijesti