Priopćenje sa zatvorenoga dijela 293. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 293. sjednice, usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara - Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. ožujka 2024. i Vijeće za opće poslove (GAC), 19. ožujka 2024.S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Ustavnom sudu Vlada se očitovala na zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i Prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 20. Zakona o izmjenama dopunama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 83/23.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluke Ustavnoga suda.
 
Ministru gospodarstva i održivog razvoja dana je suglasnost za sklapanje ugovora. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade izviješteni su o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://rb.gy/4cni0f
Podzakonski prijedlozi: https://rb.gy/s5l7jr
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješen je član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Vicko Mardešić te ponovno imenovan članom Upravnog vijeća koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav.
 
Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju Ruža Zelić imenovana je zamjenicom ravnateljice Hrvatskog zavoda za socijali rad.
 
Članom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove energetike imenovan je Ivan Tadić.
 
Dosadašnja predsjednica Službeničkog suda Mirjana Rigljan i članica Anita Markić razriješene su, a  predsjednicom Službeničkog suda imenovana je Vlatka Fresl Tomašević.
 
Izmjenom Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa razriješena je dosadašnja predsjednica Službeničkog suda Jasna Smiljanić, a predsjednicom je imenovana Ivana Bilušić.
 
Donesen je Zaključak kojim se, temeljem provedenog postupka za izbor članova Nadzornog odbora, Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. predlaže izbor Darka Kasapa, mr. sc. Ivana Damjanovića, Nine Vele i dr. sc. Lukše Lulića za članove Nadzornog toga društva, na vrijeme od četiri godine.
 
Temeljem provedenog postupka po raspisanom internom oglasu, na razdoblje od pet godina imenovani su lučki kapetani u lučkim kapetanijama Vukovar, Slavonski Brod, Sisak, Dubrovnik, Ploče, Split, Zadar, Senj, Rijeka i Pula u Upravi sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
 
Tako je u Lučkoj kapetaniji Vukovar imenovan Marko Čordašić, Damir Simić imenovan je u Slavonskom Brodu, Željko Kozić u Sisku, Mato Kekez u Dubrovniku, Joško Nikolić u Pločama, Željko Kuštera u Splitu, Alen Rukavina u Zadru, Nenad Bugarin u Senju te dr. sc. Darko Glažar u Rijeci i lučka kapetanica Dolores Brenko Škerjanc u Puli.
 
Ivan Kirin, zbog isteka mandata, razriješen je te ponovno imenovan članom Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran.
 
Zbog isteka mandata razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo mr. sc. Nedjeljko Strikić te članovi Ivan Ćelić i Branko Bazdan. Isti su ponovno imenovani predsjednikom i članovima navedenog Upravnog vijeća u novom mandatnom razdoblju.
 
Gordan Žanić razriješen je zbog isteka mandata te ponovno imenovan predsjednikom, a Tea Peko, također zbog isteka mandata razriješena te ponovno imenovana članicom Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar.
 
Razriješena je, te ponovno imenovana, dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb Iskra Primorac te članovi Damir Rudeš i Antoaneta Bilić.
 
Radi isteka mandata razriješen je dio članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: dr. sc. Dario Nakić, mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. sc. Drago Prgomet, dr. sc. Ivica Lukšić te Tomislav Dulibić. Istovremeno su ponovno imenovani, kao predstavnici osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predstavnici davatelja zdravstvenih usluga - zdravstvenih radnika i predstavnik ministarstva nadležnog za zdravstvo
 
Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju Ivan Maroslavac imenovan je pomoćnikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za pravne, opće i poslove gospodarenja imovinom
 
Donesen je Zaključak kojim se Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d. predlaže imenovanje Alena Gereka predsjednikom Uprave do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Pisane vijesti | Priopćenja