Priopćenje sa zatvorenoga dijela 297. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 297. sjednice, Vlada je utvrdila odgovore na Pismo službene obavijesti i Obrazloženo mišljenje Europske komisije: broj 2023/2189, u vezi s odvjetničkom djelatnosti te broj 2022/2177, u vezi s morskim okolišem. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Dana je suglasnost zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.    
 
Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske na ustavnu tužbu.
 
Usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te ju nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. izbor Vladislave Kukavice za članicu Nadzornog odbora tog društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci. 

 Na osobni zahtjev državnoj službenici Katici Prpić povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Pisane vijesti | Priopćenja