Priopćenje sa zatvorenoga dijela 50. sjednice Vlade

Vlada Republike Hrvatske odgovorila je  na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 31. svibnja 2017. godine, broj 2017/0261, u vezi s benzinskim i dizelskim gorivima te na pismo službene obavijesti Europske komisije od 31. svibnja 2017. godine, broj 2017/0262, u vezi s kaznenopravnom zaštitom eura i drugih valuta od krivotvorenja. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada se očitovala Ustavnome sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske pojedinih odredbi Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14). članka 5. stavka 3. i članka 13. Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (Narodne novine, br. 131/12 i 92/15)            te članka 7. i članka 11. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).  Vlada predlaže Ustavnome sudu da ne prihvati navedene prijedloge. Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.
 
Vlada je dala suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći.
 
Donesen je prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenoga Konzularnog ureda. Cjelovit materijal ove odluke klasificirane oznakom „ograničeno“, nismo u mogućnosti objaviti poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Usvojeno je usmeno izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec srpanj 2017.   
 
Vlada je također usvojila Preglede zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Materijale možete pregledati na sljedećim  poveznicama:
 
Pregled zakonskih prijedloga: http://bit.ly/2h2ZyD0
 
Pregled podzakonskih prijedloga: http://bit.ly/2uXVVUu
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, dr. sc. Željko Kraljičak imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede.
 
Tonči Glavina imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu turizma.
 
Dr.sc. Tome Antičić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a Vlado Prskalo i Lidija Kralj imenovani su pomoćnicima ministrice znanosti i obrazovanja.
 
Mirela Fučkar imenovana je pomoćnicom ministra pravosuđa.
 
Na osobni zahtjev razriješen je glavni ravnatelj policije Marko Srdarević. Privremenim glavnim ravnateljem policije imenovan je Dražen Vitez iz reda sadašnjih zamjenika glavnog ravnatelja, najduže na šest mjeseci.
 
Mirjana Vatavuk imenovana je glavnom tajnicom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Boži Zebi dana je ovlast za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, do imenovanja zamjenika državnog tajnika spomenutog Središnjeg državnog ureda temeljem provedenog postupka po provedenom javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.
 
Razriješen je član Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet Hrvoje Radovanić, a novim je članom, kao predstavnik Ministarstva financija, imenovan Zvonko Šakić.
 
Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu dr. sc. Mihovil Škarica te članica Upravnog vijeća Dragica Kovačić. Novom je predsjednicom imenovana Katica Prpić, a članicom Ivana Vukov.
 
Zdravka Miletić, Mile Perleta i Jozo Barišić imenovani su članovima, a Antonio Zorić zamjenskim članom Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o poljoprivredi u području tržišnih standarda za voće i povrće, banane, te sustava certifikacije u sektoru hmelja, kao predstavnici Ministarstva poljoprivrede.
 
Mr. sc. Slavko Tešija imenovan je predstavnikom Republike Hrvatske u Zajedničkom odboru za financijsku aktivu i pasivu, koji će obavljati poslove sukladno Aneksu C Ugovora o pitanjima sukcesije (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/04).
 
Donesen je Zaključak kojim se Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. predlaže imenovanje Krunoslava Jakupčića za predsjednika Uprave te Ante Sabljića za člana Uprave, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, s obzirom da postupak odabira kandidata po javnom natječaju nije okončan, a ističe im mandat od šest mjeseci, i to predsjedniku Uprave 20. kolovoza 2017., a članu uprave 17. srpnja 2017. godine.
 
Donesen je zaključak kojim se Nadzornom odboru Hrvatske banke za obnovu i razvitak predlaže imenovanje Tamare Perko za predsjednicu Uprave, a Martine Jus za članicu Uprave, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, s obzirom da postupak odabira kandidata po javnom natječaju nije okončan, a ističe im mandat od šest mjeseci, i to 1. kolovoza 2017.  
 
Također, donesen je Zaključak kojim se Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d. predlaže imenovanje dr. sc. Lea Mršića za predsjednika Uprave, a dr. sc. Zlatka Hodaka i Roberta Hirca za članove Uprave, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.   

Pisane vijesti