Priopćenje sa zatvorenoga dijela 51. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 51. sjednice, Vlada je utvrdila odgovore Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije broj 2021/0049, u vezi s elektroničkim komunikacijama, broj 2021/0050, u vezi s kreditnim institucijama te broj 2021/0051, u vezi s tržištem električne energije. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
                 
Također, Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3cw007n
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3m2A4Dw
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka manda razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Središnjeg registra osiguranika dr.sc. Zoran Jašić, te je ponovno imenovan u novom mandatnom razdoblju, kao član koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav.
 
Također zbog isteka mandata razriješena je dosadašnja ravnateljica Središnjeg registra osiguranika Iskra Primorac, te je ponovno imenovana na tu dužnost, s danom 14. travnja 2021., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju na kojem je bila jedina kandidatkinja.
 
Zbog isteka mandata, s danom 31. ožujka 2021. razriješena je ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Damira Benc, te je ponovno imenovana s danom 1. travnja, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju na kojem je bila jedina kandidatkinja.
 
Višnja Stanišić imenovana je članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao predstavnica radnika toga Zavoda, dok je Miljenko Cvitanović imenovan pomoćnikom ravnatelja za pravne, opće i poslove gospodarenja imovinom Zavoda, s danom 19. travnja 2021., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju na kojem je bio jedini kandidat.
Imenovani su predsjednica, zamjenica predsjednice, članice, zamjenice i zamjenik članica Vijeća za djecu, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija, sukladno Odluci o osnivanju Vijeća za djecu (NN, 14/21.).
 
Tako je predsjednicom Vijeća imenovana Margareta Mađerić, njezinom zamjenicom Marija Barilić, a članicama, zamjenicama i zamjenikom članica: Josipa Crnoja Bartolić, članicom, Nada Plavšić Mijatović, zamjenicom članice, mr.sc. Vesna Šerepac, članicom, dr.sc. Dubravka Brezak Stamać, zamjenicom članice, Andreja Bičanić, članicom, Sanja Predavec, zamjenicom članice,  Maja Zrnčić, članicom, Mia Vranješević, zamjenicom članice, Anita Matijević, članicom, Darija Delić, zamjenicom članice, Tihana Balija, članicom, Katarina Peročević, zamjenicom članice,  Mia Bičanić Šlogar, članicom, Renata Kordić, zamjenicom članice,  Silvia Sakan, članicom, Tea Peko, zamjenicom članice,  Jasminka Brstilo, članicom, Sandra Skorušek Blažičko, zamjenicom članice,  Klaudija Kregar Orešković, članicom, Mihaela Mažuran, zamjenicom članice,  Renata Šantek, članicom, Melita Božićević-Grbić, zamjenicom članice,  Albina Tisanić, članicom, Anita Kalajžić, zamjenicom članice,  dr.sc. Marina Ajduković, članicom, dr.sc. Marijana Kletečki Radović, zamjenicom članice,  dr.sc. Ivana Borić, članicom, dr.sc. Natalija Lisak Šegota, zamjenicom članice,  dr.sc. Gordana Keresteš, članicom, dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić, zamjenicom članice,  Ivana Šešo, članicom, Jadranka Golac Ćelap, zamjenicom članice,  Đurđica Pavešić-Herkov, članicom, Ines Zeljug, zamjenicom članice,  dr.sc Aida Salihagić Kadić, članicom, Sonja Borovčak, zamjenicom članice,  Sanja Orešković Vrbanec, članicom, Natalija Stanković, zamjenicom članice,  Ivančica Rubido, članicom, Božica Rataić, zamjenicom članice,  te Sara Premerl Peštaj, članicom, i Dominik Brnčić, zamjenikom članice.
 
Zbog isteka mandata s danom 31. ožujka 2021. godine razriješeni su članovi Etičkog povjerenstva Vesna Šikić Odak, Sanja Bareza, Danijel Škugor, Marija Dill Bračić, Branko Koren i dr.sc. Ivana Bilić. Novim članovima, koji se imenuju iz reda državnih službenika, sindikata te nevladine udruge, imenovani su Renata Blažeković, Darija Gradski, mr.sc. Helena Huljev, Marija Dill Bračić, Tomislav Vincetić i Višnja Fortuna, s danom 1. travnja 2021.
 
Zbog isteka mandata razriješen je predsjednik i članice Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije Zvonimir Novak, Divna Plenča Biloš, Martina Horvatić, Nina Čulina i Maja Radišić Žuvanić. Novim predsjednikom ponovno je imenovan Zvonimir Novak, a članicama Nina Čulina, Elizabeta Kos, Dunja Mazzocco Drvar i Mira Maver Čuljak.
 
Zbog isteka mandata, s danom 31. ožujka 2021. razriješen je ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme Igor Božičević te je ponovno imenovan s danom 1. travnja 2021., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Razriješen je član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Nikola Mažar, a novim je članom, kao predstavnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, imenovan Gordan Hanžek.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Hrvatska poštanska banka d.d. izbor mr.sc. Marijane Vuraić Kudeljan za članicu Nadzornog odbora toga Društva, temeljem provedenog postupka sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (NN, broj 12/19.).

Pisane vijesti