Priopćenje sa zatvorenoga dijela 6. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 6. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 13. i 14. lipnja 2024., Vijeće za okoliš (ENVI), 17. lipnja 2024., Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa (TTE Transport), 18. lipnja 2024. te Vijeće za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 18. lipnja 2024. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Usvojen je i Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnom službeniku  Daliboru Juriću povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije u Ministarstvu unutarnjih poslova te je istovremeno imenovan ravnateljem Uprave, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Državnoj službenici Andreji Benić povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za materijalno-financijske poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova te je istovremeno imenovana ravnateljicom Uprave, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Državnoj službenici Renati Pernek Miklenić povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova te je istovremeno imenovana ravnateljicom Uprave, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Imenovan je dio članova Savjeta za nacionalne manjine, koji su po položaju izabrani zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, s danom 16. svibnja i to: dr. sc. Milorad Pupovac, Dragana Jeckov, Anja Šimpraga, dr. sc. Furio Radin, Robert Jankovics, Vladimir Bilek, Armin Hodžić i Veljko Kajtazi.
 
Zbog isteka mandata razriješen je dosadašnji član Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža dr. sc. Hrvoje Stančić, a novom članicom Ravnateljstva, koja se imenuje na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, imenovana je dr. sc. Ljiljana Dobrovšak.  
 
Donesena je Odluka kojom se određuje osoba za zastupanje Vlade Republike Hrvatske u Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o. Tako je razriješena članica mr. sc. Marija Vučković, a novim članom imenovan je Josip Dabro. Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka Vlade Republike Hrvatske od 24. srpnja 2019.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Plovput d.o.o. Split, imenovanje Ivana Udovičića za direktora tog društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Pisane vijesti | Priopćenja