Priopćenje sa zatvorenoga dijela 62. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 62. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za okoliš (ENVI), 10. lipnja 2021. te Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 11. lipnja 2021. Također, utvrđena su stajališta i za neformalnu videokonferenciju ministara vanjskih poslova u razvojnom formatu (FAC - Development), 14. lipnja 2021., Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara socijalne politike (EPSCO Social), 14. lipnja 2021. te Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 15. lipnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je donijela Odluku o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera. Odluka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata, kao i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda. Također, donesen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata te Odluka o stavljanju izvan snage Prijedloga odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" i "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3pxOOMl
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3gkxJl2
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješen je glavni tajnik Ministarstva zdravstva Velibor Drakulić, s danom 14. lipnja 2021. godine.
 
Anamarija Matak razriješena je dužnosti dosadašnje pomoćnice ministra gospodarstva i održivog razvoja te je imenovana ravnateljicom Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Goran Štefanić imenovan je zamjenikom stalne predstavnice Republike  Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu s danom 1. srpnja 2021. na razdoblje od jedne godine, jer mu ističe dosadašnji mandat 1. srpnja 2021.
 
Glavnoj skupštini društva Jadranski naftovod d.d. predlaže se opoziv dosadašnjeg člana Nadzornog odbora Žarka Stilina i imenovanje novih članova Anja Bagarić, Josip Spajić i Marijo Rođak, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
           
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja