Priopćenje sa zatvorenoga dijela 70. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 70. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 26. srpnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđen je odgovor Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije, broj 2021/2014, u vezi s invazivnim stranim vrstama, broj 2021/2042, u vezi s lučkim uslugama, broj 2020/0437, u vezi s ambalažom i ambalažnim otpadom, broj 2020/0436, u vezi s otpadom, broj 2020/0435, u vezi s odlagalištima otpada te broj 2020/0434, u vezi s otpadnom električnom i elektroničkom opremom. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesene su odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3kFk9wr
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3BiF26i
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta i to: brigadir Dragiša Konsa, dr. sc. Goran Petrović, Danka Mihaljević, Zoran Ničeno, Nada Ujević i mr. sc. Goran Olujić. Imenovan je i dio novih članova: Dragana Zovko, dr. sc. Goran Petrović, Danka Mihaljević, Zoran Ničeno, Ivana Medarić i Gordan Kačić.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. imenovanje Frane Luetića direktorom društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 6. kolovoza 2021. 
 
Utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju dijela dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, zbog isteka mandata s danom 6. listopada 2021., te Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata s danom 7. listopada 2021. Tako se predlaže razrješenje i ponovno imenovanje Nele Kušanić, Marija Reljanovića, dr. sc. Nikice Barića i dr. sc. Davora Marijana. Prijedlozi odluka upućeni su Hrvatskom saboru na donošenje.
 
Državnoj službenici Tamari Poljarević ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku u Ministarstvu pravosuđa i uprave s danom 22. srpnja 2021., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje ističe 4. kolovoza 2021.
 
Ponovno je dano ovlaštenje državnom službeniku Danijelu Škugoru za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva pravosuđa i uprave, s danom 6. kolovoza 2021., do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer mu istječe ovlast 5. kolovoza 2021.
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja