Priopćenje sa zatvorenoga dijela 72. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 72. sjednice, Vlada je utvrdila očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-554/17. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude suda, javno se ne objavljuju.

Vlada je donijela odluku  o pružanju humanitarne pomoći. S obzirom da je točka označena stupnjem tajnosti „ograničeno“, nismo je u mogućnosti objaviti u cijelosti.
                                                                  
Usvojen je prijedlog odluke o osnivanju konzulata. Poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, cjelovit materijal ove točke označene stupnjem tajnosti  „tajno“, nismo u
mogućnosti objaviti.
                                                      
Vlada je usvojila izvješće s pregledom zakonskih prijedloga iz Godišnjega plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete.
 
Donesene su i neke kadrovske odluke:
 
Sanda Šimić Petrinjak imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva unutarnjih poslova temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Imenovane su ravnateljice i ravnatelj  ureda Vlade Republike Hrvatske, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju i to: Zdenka Pogarčić imenovana je ravnateljicom Ureda za zakonodavstvo, Blanka Jurić-Jerbić ravnateljicom Ureda za protokol, mr. sc. Helena Štimac Radin, ravnateljicom Ureda za ravnopravnost spolova i Ivan Klanac ravnateljem Direkcije za korištenje službenih zrakoplova. Imenovanima su prethodno povučena  ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja ureda Vlade Republike Hrvatske.
 
Ponovno su dana ovlaštenja državnim službenicima za obavljanje poslova ravnatelja ureda Vlade Republike Hrvatske, do provedbe javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja ureda Vlade Republike Hrvatske, a najduže do šest mjeseci, jer im istječe dosadašnje ovlaštenje. Ponovno su ovlašteni: Vesna Lendić Kasalo, za poslove
ravnatelja Ureda za udruge, s danom 29. prosinca 2017., Hrvoje Debač za poslove ravnatelja Ureda za razminiranje,  s danom 1. siječnja 2018., mr. sc. Branko Sočanac
za poslove ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, s danom 5. siječnja 2018. i Željko Petković, za poslove ravnatelja Ureda za suzbijanje
zlouporabe droga, s danom 5. siječnja 2018.
 
Ponovno je dano ovlaštenje državnom službeniku  Marku Brajku za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a najduže do šest mjeseci, jer mu dosadašnje ovlaštenje istječe  1. siječnja 2018. godine
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Komisije za granice:  dr. sc. Mario Nobilo, Andreja Metelko-Zgombić, mr. sc. Marina Jurić Matejčić, Zlatko Sokolar, Igor Maly, prof. dr. sc. Željko Bačić i Vlatka Đurković.
 
Imenovani su nova predsjednica, zamjenik predsjednice, članovi i zamjenici članova Komisije za granice, kao predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,  Ministarstva financija i Državne geodetske uprave.
Novom je predsjednicom Komisije za granice imenovana Andreja Metelko-Zgombić, a njezinim zamjenikom imenovan je Toma Galli. Mr. sc. Zoran Bradić imenovan je članom, a Davorka Sarić, zamjenicom člana; Zrinka Smeh Martinović imenovana je članicom, a Kristijan Beljan zamjenikom članice. Članom je imenovan i Zoran Ničeno, a zamjenikom člana Dragan Babović. Mr. sc. Maja Markovčić Kostelac imenovana je članicom, a Branimir Belančić-Farkaš zamjenikom članice;  mr. sc. Bosiljko Zlopaša imenovan je članom, a Ljerka Gusić Tujmer zamjenicom člana, dr. sc. Marijan Marjanović članom i dr. sc. Ilija Grgić zamjenikom člana.
 
Razriješena je dosadašnja članica Otočnoga vijeća Ines Merćep. Novom je članicom Otočnoga vijeća imenovana Dunja Magaš, kao predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
Razriješena je dosadašnja članica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dr. sc. Nataša Strelec Mahović. Novom je članicom Stožera, kao predstavnica Državnoga hidrometeorološkoga zavoda imenovana dr. sc. Branka Ivančan-Picek.
 
Vlada je Nadzornom odboru društva Đuro Đaković Grupa d.d. predložila  imenovanje Marka Bogdanovića za predsjednika Uprave i Slavena Posavca za člana Uprave
društva,  a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. Vlada je predložila imenovanje Frane Barbarića za predsjednika Uprave te Nikolu Rukavinu, mr. sc. Marka Ćosića, mr. sc. Petra Sprčića, Tomislava Šambića i Sašu Dujmića za članove Uprave, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem provedenog postupaka po objavljenom javnom natječaju.

Pisane vijesti