Priopćenje sa zatvorenoga dijela 85. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), koje se održava 15. ožujka 2018. godine, Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) koje će se održati 19. ožujka 2018. godine, Vijeća za vanjske poslove (FAC), 19. ožujka 2018. godine, Vijeća za opće poslove (GAC), 20. ožujka 2018. godine i Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC– Art. 50) koje će se održati 20. ožujka 2018. godine.                                                                                                                

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju.  Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.   
 
Izvan snage stavljen je Zaključak Vlade. Točka je označena stupnjem tajnosti „povjerljivo“ pa je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada se Ustavnome sudu očitovala o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 32/17). Cjelovito očitovanje Vlade Republike Hrvatske bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.                                                                                                             
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu.

Preglede možete pregledati na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi - http://bit.ly/2FCwr5v
Podzakonski prijedlozi - http://bit.ly/2Grq41O
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.
 
Razriješen je dosadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelić, dr. med. te je istodobno imenovan ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Pomoćnikom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije Vlada je imenovala Marka Severa.
Pomoćnicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za tržište rada i politike zapošljavanja Vlada je imenovala Ružu Hrgu.
 
Supredsjedateljem Zajedničkoga povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu, Vlada je imenovala mr. sc. Borisa Grigića, a članovima Matiju Oćuršćaka, Dubravku Smolić Vlaić i Alenku Hudek.
 
Vlada je dala suglasnost Vijeću Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za razrješenje direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Ante Lažete,  na osobni zahtjev.
 
Povučeno je ovlaštenje državnoj službenici  Mariji Vrhovski za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Istodobno, Marija Vrhovski imenovana je  na položaj ravnateljice Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Skupštini društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Vlada je predložila izbor  mr. sc. Sanija Ljubunčića, Zdenka Simičića i Tanje Major za članove Nadzornog odbora društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im istječe mandat od šest mjeseci dana 13. ožujka 2018. godine.

Vlada je također Skupštini društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. predložila imenovanje Branka Lubine članom Uprave – direktorom društva, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, jer mu istječe mandat od šest mjeseci dana 13. ožujka 2018. godine.

Zbog isteka mandata, Vlada je utvrdila odluku o razrješenju dosadašnjega predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, dr. sc. Dražena Lučića, zamjenika predsjednika Domagoja Jurjevića i članova Zdravka Jukića, dr. sc. Nikole Popovića i dr. sc. Marijana Bolarića.
              
Temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, Vlada je utvrdila odluku kojom se Tonka Obuljena imenuje novim predsjednikom Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Darka Josipovića novim zamjenikom predsjednika Vijeća agencije, a novim članovima Vijeća mr. sc. Mislava Hebela, Antu Milasa i dr. sc. Nikolu Popovića.
Vlada je obje odluke uputila u Hrvatski sabor na daljnji postupak.

Pisane vijesti | Priopćenja