Priopćenje sa zatvorenoga dijela 94. sjednice Vlade Republike Hrvatske


Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada je usvojila Izvješće o tijeku postupka zbog pritužbe sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Točka je označena stupnjem tajnosti  „ograničeno“, stoga je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Usvojena je odluka o podmirenju troškova postupaka.        
 
Zbog isteka mandata, Vlada je utvrdila prijedlog odluke o razrješenju dosadašnje članice Upravnoga vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, mr. sc. Lidije Hočuršćak.
 
Vlada je također utvrdila prijedlog odluke o imenovanju dr. sc. Nikole Vištice i mr. sc. Željka Vrbana  članovima Upravnoga vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, temeljem provedenoga postupka po objavljenom javnom pozivu, te je prijedloge uputila u Hrvatski sabor na donošenje.
 
Vlada je povukla ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja ureda Vlade Republike Hrvatske i to mr. sc. Branku Sočancu za ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Vesni Lendić Kasalo za ravnatelja Ureda za udruge i Nevenki Lipovac za ravnatelja Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju.
 
Istodobno,  Vlada je imenovala ravnatelje ureda Vlade Republike Hrvatske temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju i to: Alena Tahirija ravnateljem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Helenu Beus ravnateljicom Ureda za udruge i Karmelu Plazibat ravnateljicom Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju.
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja