Priopćenje sa zatvorenoga dijela 96. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 96. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za vanjske poslove (FAC), 24. siječnja 2022. i Vijeće za opće poslove (GAC), 25. siječnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđen je odgovor Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2021/0528, u vezi s razmjenama informacija o neplaćanju cestarina u Uniji. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II); s ciljem izvješćivanja o ispunjenju Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca   te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3tJIxRO
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3qMSjB3
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, imenovani su predsjednik, članovi i zamjenici članova Savjeta za ljudska prava, kao predstavnici nadležnih tijela i organizacija civilnog društva, sukladno Odluci o osnivanju toga Savjeta (NN, 136/21). Predsjednikom Savjeta po položaju je imenovan Boris Milošević, kao potpredsjednik Vlade zadužen za ljudska prava. Članovima su imenovani Juro Martinović, Margareta Mađerić, Tomislav Paljak, Anja Jelavić, Željko Plazonić, Mile Horvat, dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Sebastian Rogač, Sonja Žerjav, Dalibor Šemper, Alen Tahiri, mr.sc. Helena Štimac Radin, Štefica Stažnik, Stela Fišer Marković, Ivan Novosel, Emir Grbić i Tamara Jovičić. Zamjenicima članova imenovani su Tamara Poljarević, Josipa Crnoja Bartolić, mr.sc. Vesna Šerepac, Hrvoje Žulj, mr.sc. Jasminka Katić Bubaš, Vesna Trbojević, Dalibor Jurić, Vesna Vuković, Lana Letilović, Nemanja Relić, Bahrija Sejfić, Nikola Zdunić, Lara Barberić, Darija Marić, Tina Đaković, Suzana Kunac i Gordana Paton.
 
Na osobni zahtjev razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika Milica Jovanović, a novom je članicom imenovana Sanja Smoljak Katić, kao članica koja se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca.
 
Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Ivo Milatić, Hana Zoričić, dr.sc. Vjekoslav Jukić, dr.sc. Damir Trut, mr.sc. Josip Lebegner, dr.sc. Marijana Ivanov i Vedran Gaće. Novim predsjednikom ponovno je imenovan Ivo Milatić, a članovima Hana Zoričić, dr.sc. Vjekoslav Jukić, dr.sc. Damir Trut, mr.sc. Matijaž Prah, mr.sc. Marijana Ivanov i Dražen Jakšić, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o. imenovanje Mate Botice za predsjednika Uprave toga društva te Marka Serdarevića i Denisa Nikole Kulišića za članove Uprave, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju na razdoblje od četiri godine.
 
Na osobni zahtjev, s danom 1. veljače 2022., razriješena je ravnateljica Uprave za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Knežević Kajari. Državnom službeniku Luki Čirku dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave, s danom 2. veljače, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Radi odlaska na novu dužnost razriješena je zamjenica članice Savjeta za razvoj civilnoga društva Ivana Penić, a novom zamjenicom članice imenovana je Lana Letilović, kao predstavnica Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
                      

Pisane vijesti