Priopćenje sa zatvorenoga dijela 99. sjednice Vlade

Vlada je na zatvorenome dijelu današnje, 99. sjednice, usvojila Odluku o prihvaćanju Programa restrukturiranja, Odluku o davanju suglasnosti i ovlaštenju za potpisivanje dokumenta, Odluku o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina, Odluku o davanju suglasnosti za kupnju dionice i pretvaranje potraživanja te Odluku o davanju državnog jamstva. Navedene odluke označene su stupnjem tajnosti "povjerljivo" te ih nismo u mogućnosti objaviti.
 
Upravnom sudu u Zagrebu Vlada je odgovorila na tužbu u upravnom sporu protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi imenovanja.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti. 
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, zatim o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3AWFWWz
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/34qme9j

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. imenovanje Frane Luetića za direktora toga društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje najduže do šest mjeseci, jer mu ističe mandat 7. veljače 2022. godine.
 
Državnoj službenici Tamari Poljarević dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku u Ministarstvu pravosuđa i uprave, s danom 6. veljače 2022. godine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje ističe 5. veljače.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva LNG Hrvatska d.o.o. izbor Jadranke Leško za članicu Nadzornog odbora toga društva, kojeg sukladno Društvenom ugovoru društva s ograničenom odgovornošću LNG Hrvatska d.o.o. predlaže Vlada Republike Hrvatske.

Pisane vijesti