Priopćenje za zatvorenoga dijela 101. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) koje se održava 18. lipnja 2018. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je utvrdila prijedlog odluke o osnivanju Generalnoga konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti „tajno“ te je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Materijale za ovu točku možete preuzeti na sljedećim poveznicama:
Zakonski prijedlozi – https://bit.ly/2JS898I
Podzakonski prijedlozi –  https://bit.ly/2JCx8NZ

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.

Na osobni zahtjev,  razriješen je državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, doc. dr. sc. Matko Glunčić.

Na osobni zahtjev, razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnoga vijeća Središnjega registra osiguranika – Darija Magaš i Margareta Kutnjak. Novim članovima Upravnoga vijeća Registra, koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, imenovani su Dražen Opalić i Ivan Vidiš.

Skupštini društva Odašiljači i veze d.o.o. Vlada je predložila izbor mr. sc. Ivana Damjanovića za člana Nadzornog odbora Društva, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Razriješena je dosadašnja članica Upravnoga vijeća Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Nevenka Lončarić Jelačić.

Vlada je utvrdila Listu kandidata za predsjednika i članove Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, te je uputila u Hrvatski sabor na donošenje. Za predsjednika Nacionalnoga vijeća predloženi su kandidati:  prof. dr. sc. Georg Drezner, dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, prof. dr. sc. Naila Ceribašić, prof. dr. sc. Miroslav Plohl, dr. sc. Ivo Piantanida, prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, prof. dr. art. Enes Midžić, prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, prof. dr. sc. Marinko Škare, prof. dr. sc. Elis Deghengi Olujić,  prof. dr. Željko Grabarević, prof. dr. sc. Emilio Marin i akademik Vladimir Bermanec.

Predloženi kandidati za članove Nacionalnoga vijeća iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju su: prof. dr. sc. Georg Drezner, dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, prof. dr. sc. Naila Ceribašić, prof. dr. sc. Mladen Šolić, prof. dr. sc. Jakov Dulčić, prof. dr. sc. Miroslav Plohl, dr. sc. Ivo Piantanida, prof. dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, dr. sc. Vjekoslav Tičina, prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, prof. dr. sc. Drago Čengić i prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović.

Kao predstavnici redovitih profesora u trajnom zvanju predloženi su kandidati za članove Nacionalnoga vijeća: prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, prof. dr. sc. Pero Raos; prof. dr. sc. Jasminka Ledić, prof. dr. art. Enes Midžić, prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, prof. dr. sc. Boran Berčić, prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Nenad Vulić, prof. dr. sc. Željko Domazet, prof. dr. sc. Mile Dželalija, prof. dr. sc. Marinko Škare, prof. dr. sc. Elis Deghengi Olujić, akademik Ranko Matasović, akademik Slobodan Vukičević, akademik Ivica Kostović, prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, prof. dr. sc. Boro Mioč, prof. dr. sc. Damir Agičić, prof. dr. sc. Emilio Marin. Za člana Vijeća,  kao predstavnika poduzetništva,  Vlada predlaže dr. sc. Gojka Ostojića, kao predstavnike gospodarstva prof. dr. sc. Zdravka Tolušića i mr. sc. Zdeslava Milasa, a kao predstavnika sindikata dr. sc. Petra Pervana.

Vlada je državnom službeniku dr. sc. Krešimiru Šamiji povukla ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika državne tajnice Središnjega državnog ureda za šport. Istodobno, Vlada je dr. sc. Krešimira Šamiju imenovala na položaj zamjenika državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport, na razdoblje od četiri godine, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Vlada je također državnoj službenici Petri Anđelović povukla ovlaštenje za obavljanje poslova glavnoga tajnika Središnjega državnog ureda za šport i istodobno je imenovala na položaj glavne tajnice tog Ureda, na razdoblje od četiri godine, temeljem provedenoga postupka po raspisanome javnom natječaju.
 

Pisane vijesti | Priopćenja