Šesta obljetnica Konvencije o kazetnom streljivu

Konvencija o kazetnom streljivu (Convention on Cluster Munitions – CCM), mlađa od dvije humanitarno-sigurnosne konvencije (prva i starija je Ottawska konvencija), stupila je na snagu na današnji dan prije šest godina, nakon što ju je ratificiralo 30 država, uključujući Republiku Hrvatsku koja je to učinila u lipnju 2009. 

Posebnost Konvencije o kazetnom streljivu je dvojaka, na način da se iznimno velika pozornost posvećuje zaštiti ljudi od učinaka kazetnog streljiva, odnosno pravima osoba stradalih od kazetnog streljiva, u mjeri da je osoba zapravo središte Konvencije (a ne više oružje kao takvo). Drugo, pri izradi, lobiranju i donošenju ove Konvencije više nego ikad prije ključnu su ulogu imale nevladine organizacije (NVO) i međunarodne organizacije poput Međunarodnog odbora Crvenog križa, koje se bave zaštitom osoba stradalih od mina i od kazetnog streljiva.
 
Hrvatska je tijekom pregovaranja politički i diplomatski se angažirajući pružila znatan doprinos konačnom tekstu Konvencije, posebno što se tiče osnaživanja odredbi koje govore o pomoći stradalima od kazetnog streljiva. 
 
Kao direktna posljedica oslobodilačkoga Domovinskog rata, Hrvatska je još zagađena ostacima kazetnog streljiva na površini od 2.5 km², pri čemu je najzagađenije područje Zadarske županije. Osim obveze čišćenja kazetnog streljiva, za što je rok 10 godina od pristupanja Konvenciji, kao i kontinuirane brige za stradale od ovog oružja, Hrvatska ima i obvezu do 2018. uništiti sve zalihe kazetnog streljiva koje još posjeduju OSRH.
 
Prva pregledna konferencija Konvencije o kazetnom streljivu, koja se održala u rujnu 2015., a kojom je Hrvatska predsjedavala, predstavljala je vrhunac našeg angažmana u okviru Konvencije, ali i jasno priznanje mjesta i uloge koju imamo na međunarodnom planu, poglavito na području humanitarnog razoružanja.
 
Dodatne informacije pogledajte u video pregledu: Pisane vijesti