Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 29. listopada 2015. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva                                                                                                 
 
2.         a) Prijedlog odluke o izboru investitora i davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u  svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka
 
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog sporazuma o utvrđivanju      uvjeta  obveza za realizaciju projekta "Kupari I." između Republike Hrvatske i Općine Župa dubrovačka                                                          
 
3.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016. - 2020.                                          
 
4.         Prijedlog smjernica za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom
                                                                                                                                        
5.         Prijedlog uredbe o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu (EU)                                                                                                                  
6.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila                                 
 
7.         Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu          
                     
 
 
 
8.         Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini                                                                                   
 
9.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Umagu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta "Uređenje upravne zgrade na Trgu A. Starčevića u Belišću – zgrada Policijske postaje"                                                                                                               
10.       a)         Prijedlog uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno
b)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra       na dijelu k.o. Gruž                                                                                
 
11.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) „Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - „otok Sv. Katarina - Monumenti“ i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja                                                                 
 
12.       a)         Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske stanice Biograd
b)         Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske stanice Preko                                                                     
13.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu                                                                                           
 
14.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline                                                                                           
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Vijeća za elektroničke medije                                                                                      
 
16.       16.1.    Prijedlog odluke o prestanku važenja stupnja tajnosti dokumenata Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, Izvršnog vijeća Sabora  Socijalističke Republike Hrvatske i Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
16.2.    Prijedlog odluke o utvrđivanju rokova dostupnosti za korištenje arhivskog gradiva nastalog djelovanjem dr. sc. Franje Tuđmana kao predsjednika Republike Hrvatske, za dokumente označene kao Prilog II.
16.3.    Prijedlozi zaključaka u vezi sa zahtjevima za uvid i korištenje arhivskog gradiva nastalog djelovanjem dr. sc. Franje Tuđmana kao predsjednika Republike Hrvatske:
a)         Alberta Binga
b)        Budimira Lončara                                                                             
 
17.       Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 1. kolovoza 2013. – 31. prosinca 2014. godine      
 
18.       Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2014. godinu    
                                                                                                                               
19.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za rujan 2015. godine                                                  
 
20.       Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
 
a)         Ministarstvu unutarnjih poslova, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
b)         Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe, za podmirenje troškova prehrane i smještaja migranata
c)         Ministarstvu zdravlja, za podmirenje troškova osiguravanja zdravstvene skrbi migranata   
d)         Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata                                                                               
 
21.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za potporu Nacionalnom programu stambenog zbrinjavanja između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja                                                                             
 
22.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt br. HR5 (2014)                                                
 
23.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade      Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u
            području zaštite okoliša i održivog razvoja                                                            
 
24.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Pismom namjere između Ministarstva obrane Republike Albanije i saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Mađarske i Ministarstva obrane Talijanske Republike i Ministarstva obrane Republike Slovenije u vezi s uspostavom vodeće grupacije u kontekstu koncepta vodećih država NATO-a                       
b)         Pismom namjere između ministra obrane i sporta Republike Austrije, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ministarstva obrane Češke Republike, Ministarstva obrane Mađarske, Ministarstva obrane Slovačke Republike i Ministarstva obrane Republike Slovenije o zajedničkim aktivnostima snaga za specijalne operacije u okviru Srednjoeuropske obrambene suradnje                       
                                                
c)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Portugalske Republike o suradnji u područjima znanosti i tehnologije.    
                                                                      
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu                                                 
 
2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave