Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 13. travnja 2016. godine, u 15.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i Dodatnog protokola uz Sporazum između Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Finske, Savezne Republike Njemačke, Helenske Republike, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Portugalske Republike, Kraljevine Španjolske, Kraljevine Švedske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju o provedbi članka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
7.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            b)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (predlagatelj: Klub zastupnika HSP-AS) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru
 
8.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
            a)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju (predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HSU-a i Nezavisne liste Stipe Petrine i nezavisnih zastupnika)
            b)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: Klub zastupnika HSLS-a, BUZ-a i nezavisne zastupnice Gordane Rusak i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista)
            c)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
            d)         Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 
9.         Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu  
 
10.       Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2015. godini
 
11.       a)         Izvješće o provedbi revidiranog Schengenskog akcijskog plana za 2015. godinu
            b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja         
 
12.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti povodom dolaska migranata u Republiku Hrvatsku
 
13.       Prijedlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na:
            a)         Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o faktoringu
            b)         Konačni prijedlog Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
 
14.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje kod Impuls-Leasing d.o.o., Zagreb:
            a)         Općini Rogoznica
            b)         Općini Brinje
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
 
16.       Prijedlog odluke o prihvaćanju poziva za isticanje kandidature Vlade Republike Hrvatske za supredsjedanje Upravnim odborom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
 
17.       Prijedlog uredbe o objavi Administrativnog i tehničkog provedbenog sporazuma Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu – ATIA
 
18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Pariškog sporazuma
 
19.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
            a)         11. konvencijom hrvatskih izvoznika i dodjelom nagrada "Zlatni ključ" najboljim izvoznicima (Zagreb, 23. svibnja 2016. godine)
            b)         8. dodjelom nagrada Zlatna bilanca (Zagreb, 17. svibnja 2016. godine)
            c)         9. regionalnom konferencijom o katastru i infrastrukturi prostornih podataka (Opatija, 16. lipnja 2016. godine)
 
20.       Verifikacija zastupničkih pitanja postavljenih Vladi Republike Hrvatske:
a)         dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi sa smanjenjem prihoda od koncesija Općini Lobor
b)         dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s propisanom procedurom u postupku donošenja Zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice i Zakona o dopuni Zakona o obrani        
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 18. travnja 2016. godine
            b)         Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 19. travnja 2016. godine
 
2.         Prijedlog odluke o imenovanju zastupnice Republike Hrvatske u postupku pred Sudom Europske unije u predmetu C-686/15
 
3.         a)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
            b)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
            c)         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske (tajno)
 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave