Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se danas, 21. lipnja 2017. godine, u 13.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlog zaključka o pripremi analize lijeka za liječenje visokorizičnog neuroblastoma kod djece i pripremi prijedloga modaliteta osiguranja potrebnih sredstava                                      
                                              
2.         Nacrt prijedloga strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine                                                                                                      
                                                                                                                      
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (EU)               
 
4.         a)  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (EU)
            b)  Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
            c)  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta                                          
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (EU)
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu
                                                                                                                                        
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni Zakona o udrugama             
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (EU)                                                                 
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                       
 
10.       a)         Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine                                   
b)         Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine           
 
11.       Prijedlog odluke o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva              
 
12.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu         
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2017. godinu                         
 
13.       Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o načinu raspolaganju dionicama društva Borovo d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske                                            
 
14.       Prijedlog uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu                                                                                 
 
15.       Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru hrvatskih branitelja za sklapanje pravnih poslova radi stjecanja imovine i ostalih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske za potrebe obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata   
          
16.       Nacrt prijedloga odluke o deklariranju snaga u Borbenu skupinu Europske unije pod vodstvom Talijanske Republike                                                                                   
 
17.       Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i /ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata kupca broda Nov. 484, Polar Expeditions Inc., Marshall Islands, Reg. No. 86713, čiju je gradnju s kupcem broda ugovorilo društvo Brodosplit - Holding d.o.o., Split
 
18.       Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika                                                                       
 
19.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a
                                                                                                                                       
20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Zagreb, za nabavu URO RTG uređaja – s mogućnošću priključivanja uređaja za urodinamiku, radi provedbe projekta "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb" 
 
21.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za ustupanje prava građenja na parceli u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe izgradnje poslovnog prostora, rezidencije i stanova Stalne Misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Genevi                                                                                    
22.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Komisije za granice
                              
23.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)        Izvješće pučke pravobraniteljice za 2016. godinu                           
            b)         Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016. godinu
            c)         Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu
            d)         Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2016. godinu                 
 
24.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja                                    
 
25.       Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine, za 2016. godinu       
 
26.       Godišnje izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za 2016. godinu.                                                                                                        
                                   
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
  1. Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 22. i 23. lipnja 2017. godine                                                                                                                                            
  2. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, 26. lipnja 2017. godine                                                                                                    
 
3.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
  1. Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 28. travnja 2017. godine, broj 2016/0759, u vezi s usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama
  2. Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 28. travnja 2017. godine, broj 2016/2008, u vezi s očuvanjem prirodnih staništa i divlje faune i flore
  3. Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 28. travnja 2017. godine, broj 2016/2017, u vezi s očuvanjem divljih ptica
  4. Pismo službene obavijesti Europske komisije od 28. travnja 2017. godine, broj 2017/2027, u vezi s politikom morskog okoliša
e)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 28. travnja 2017. godine, broj 2017/2038 u vezi sa zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa                                                                               
 
4.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                      
  
5.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata (ograničeno)
 
6.         Prijedlog odluke o deklasifikaciji zaključaka i dijela zapisnika sjednice Vlade Republike Hrvatske (tajno)                                                                                                  
 
7.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                                                     
8.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće                 

9.         Kadrovska pitanja

10.        Informacije, pitanja i prijedlozi

Najave