Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 29. lipnja 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici (EU)
                                                                                                                              
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
                                                                                                                                      
3.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (EU)                                                                                                                         
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka          
 
5.         Prijedlog Plana implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 2018. godine                                                                                                                          
 
6.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja                                                              
 
7.          a)          Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč                      
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Gradu Sisku kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar                                                                                      
 
9.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2018. do 2020. godine, za najam 545 vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti                                                                                                
10.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva                                                                                                   
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu  
                                                                                                                                            
12.       a)          Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima                                 
 
b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
                                                                                                                  
c)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju                                 
 
d)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o subvencioniranju stambenih kredita                                                                                                       
 
13.        XI. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2016. godinu                                                                                                                                                                                     
14.       Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu     
 
15.       Godišnje izvješće o radu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2016. godinu                                             
 
16.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i  Vijeća ministara Bosne i Hercegovine  o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                                                                                                                             
17.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak.                                                                     
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog odluke o prijateljskom rješenju spora (povjerljivo)
                                                                                                                             
 
2.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zastupanju (povjerljivo)                                                                                              
            b)       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza (povjerljivo)                                                                                                   
 
3.         Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 44/16) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                   
 
4.         a)         Upravni spor radi razrješenja dužnosti – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Osijeku
b)        Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Osijeku                                                                   
           
5.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)                                                                      
 
6.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                     
 
7.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                        
 
8.         Kadrovska pitanja
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi
 

Najave