Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 15. veljače 2018. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (EU)                                                                                                          
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju                                                                                                               
3.         Nacrt prijedloga zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (EU)                                             
                                                                                                                                      
4.         Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole         
 
5.         Prijedlog odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1                                                                                                      
6.         Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene  - brodogradilišta Lamjana    
 
7.         a)        Prijedlog odluke o prijenosu bez naknade dizel goriva iz strateških robnih zaliha Ministarstvu obrane                                                                       
            b)        Prijedlog odluke o dodjeli na privremeno korištenje jednog stambenog kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Udbina                                                                                  
8.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zakona o profesionalnoj mirovini (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                                       
b)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)      
 
9.         Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2016. godinu                             
 
10.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Države Izraela o socijalnoj sigurnosti                                                     
 
11.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom s trećeg sastanka Koordinacijskog odbora uspostavljenog Memorandumom o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike                                                           
 
12.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom o suradnji na realizaciji projekta "Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca - Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača – CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica, prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica - Brod u izravni plinovod, koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom RNB-a"                                                            
13.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 27. godišnjice početka Domovinskog rata (Pakrac, 2. ožujka 2018. godine).                                                                                                    
                                                                                             
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
  1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
  1. Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 19. veljače 2018. godine   
  2. Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 20. veljače 2018. godine
                  
 
2.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-630/17                             
                                                          
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                      
                                              
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave