Sjednica Vlade Republike Hrvatske u Sisku


 
Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 23. veljače 2017. godine, u 11.00 sati, u Sisku, (HGK Županijska komora Sisak, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 16).
 
Po završetku sjednice Vlade, u 13.00 sati, predviđeno je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
 
Projekt „Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ''Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje“, ukupno je vrijedan 59.363.960,00 kuna (50 milijuna kuna bespovratnih EU sredstva, odnosno 84 posto). Cilj projekta je postići veću sigurnost zdravstvenog postupka i optimizaciju procesa rada. Projekt je usmjeren prvenstveno prema pacijentima kojima će se bitno povećati kvaliteta i dostupnost usluga u dnevnoj bolnici.
 
Projekt „Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ''Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje“,  ukupno je vrijedan 29.160.375,00 kuna (20 milijuna kuna bespovratnih EU sredstva, odnosno 69%). Cilj projekta je postići bolju uslugu i smanjiti troškove hitnog prijema. Projekt je usmjeren prvenstveno prema kvalitetnijoj medicinskoj usluzi.
 
U nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ugovore će potpisati Gabrijela Žalac, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Dujmenović, ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Peidišić“ Sisak, i Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a nakon potpisivanja predviđene su izjave za medije.
 
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji           
                   
2.         Prijedlog zaključka o izgradnji mosta preko rijeke Odre kod Siska i kružnog toka na trasi spojne ceste čvor Sisak – Sisak, u sklopu projekta Sisak – Lekenik               
 
3.         Prijedlog zaključka o uvrštenju sanacije Mosta Gromova u Sisku u godišnji plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu                                       
 
4.         Prijedlog zaključka o osiguranju pripreme i sklapanja sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta obnove državne ceste DC 232 (dionica Drenov Bok-Jasenovac)
       
5.         Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava za izvanredno održavanje županijske ceste             ŽC3263 (Zrin – G. Oraovica – Divuša)                                                              
 
6.         Prijedlog zaključka o osiguranju pripreme i sklapanja sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta obnove državne ceste DC37 i DC30 na području Sisačko-moslavačke županije s izgradnjom pješačko-biciklističke staze                    
 
7.         Prijedlog zaključka o darovanju nekretnina Gradu Sisku, koje u naravi predstavljaju bivšu upravnu zgradu Željezare Sisak, u svrhu ostvarenja projekta „Tehnološki park Grada Siska“                                                                                                       
 
8.         Prijedlog zaključka o darovanju nekretnine Sisačko-moslavačkoj županiji, koja u naravi predstavlja bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u Sisku, u svrhu unaprjeđenja djelatnosti visokog obrazovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji                    
 
9.         Prijedlog zaključka o darovanju nekretnine u k.o. Petrinja Sisačkoj biskupiji, Župi Svetog Pape Ivana Pavla II., u svrhu izgradnje crkve                                       
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (EU)
                                                                                                                                                    
11.       Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu                                                         
 
12.       Prijedlog odluke o proglašenju Projekta „Hoteli Plat“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske                                                                               
 
13.       Prijedlog plana prijma osoblja u djelatnu vojnu službu za 2017. godinu        
 
14.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture      
 
15.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                                                                    
 
16.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja  pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču                               
 
17.       Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast
                                                                                                                               
18.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
                                                                                                                                               
19.       Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                          
 
20.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Kninu, Kneza Domagoja 5, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Dom za starije i nemoćne osobe Knin, bez naknade                                                                      
 
21.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji                                                            
 
22.       Prijedlog zaključka u vezi s održavanjem zajedničke sjednice Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine                                                     
23.       Prijedlog zaključka o davanju odobrenja Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavu jednog vozila s dizalicom (pauka)                                                                               
 
24.       Zahtjev za dostavu obavijesti u vezi s pokretanjem postupka donošenja novog Obiteljskog zakona – dostava obavijesti Ustavnom sudu Republike Hrvatske
     
25.       Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke o pružanju usluga prijevoza hrvatskom vojnom osoblju koje sudjeluje u operaciji „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“.                                                         
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u formatu ministara energetike, 27. veljače 2017. godine
b)         Vijeće za okoliš (ENVI), 28. veljače 2017. godine                                       
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske (tajno)                                                                                    
                       
3.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (Narodne novine, broj 44/16) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                                                                       
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu
                  stečevinu Europske unije za 2017. godinu
      b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                                                   
5.         Kadrovska pitanja
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Najave