Službeno uspostavljena struktura za pregovore o pristupanju Hrvatske EU

Vlada je danas i službeno uspostavila strukturu za pregovore o pristupanju Hrvatske EU, odredila sastav i djelokrug tijela za vođenje pregovora.

ZAGREB,7. travnja(Hina) - Vlada je danas i službeno uspostavila strukturu za pregovore o pristupanju Hrvatske EU, odredila sastav i djelokrug tijela za vođenje pregovora.

Sada su tračnice postavljene i po njima možemo krenuti punom parom, slikovito je taj čin opisao glavni hrvatski pregovarač Vladimir Drobnjak.

Tijela za vođenje pregovora i sklapanje ugovora o pristupanju EU su: Državno izaslanstvo, Pregovaračka skupina za vođenje pregovora, Koordinacija za pregovore, zatim radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora, te Ured glavnog pregovarača i Tajništvo Pregovaračke skupine.

Uz pomoć zajma Razvojne banke Vijeća Europe obnovit će se i izgraditi 143 osnovne i srednje škole koje su pretrpjele izravne i neizravne ratne štete, te škole u koje se posljednjih 15-ak godina nije ulagalo.

Ukupna vrijednost projekta je 805 milijuna kuna, od čega će se polovica, 402,5 milijuna kuna, osigurati zajmom Razvojne banke, a druga polovica iz državnog proračuna.

Vlada se suglasila da se pokrene postupak za sklapanje sporazuma s Vijećem ministara BiH o suradnji u nadzoru državne granice.Pisane vijesti