222. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                                                                                     

2. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske                    

3. Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa:
    3.1. Prijedlog zaključka o drugoj skupini mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa                                                                                 
    3.2. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Općeg poreznog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
    3.3. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                 
    3.4. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                
    3.5. Prijedlog zaključka o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa                                                                                      
    3.6. Prijedlog odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu                                          
    3.7. Prijedlog odluke o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila         
    3.8. Prijedlog zaključka o digitalnoj platformi Financijske agencije za praćenje provedbe mjera pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa            

4. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o poljoprivredi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                            

5. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                      
 
6. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                      
 
7. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                      

8. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                          

9. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                           

10. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                    

11. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                             

12. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                             

13. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske                                                                                    

14. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave                                                                   

15. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopune Programa „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“                                                                                                                  

16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa "COVID-19 zajam za obrtna sredstva"     

17. Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi                                                                         
 
18. Prijedlog odluke o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19                        

19. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini  
                                                                                                                                                              
20. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (EU)                                                                                                        
 
21. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (EU)                                                                                                  

22. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (EU)                                                                    
 
23. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)                                  
 
24. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Karlovačke banke d.d., Karlovac
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Budinščina za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
      c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Murter-Kornati za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
      d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Ližnjan za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
      e)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod OTP banke d.d., Zadar                                                                   
 
25. Prijedlog odluke o rješavanju spora s društvom Arena Hospitality Group d.d. te iskazivanju namjere o prodaji nekretnine k.č.br. 2160/8 ZGR., zk.ul.br. 2327, k.o. Pula                                                                                                                                       

26. Prijedlog odluke o odgodi održavanja prvoga hrvatskog međunarodnog vojnog zrakoplovnog mitinga „CROIMAS 2020“    

27. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljenja Vladi Republike Hrvatske:
      a)  Ante Pranića, u vezi s državnim stručnim ispitom vodnih redara
      b)  Nade Turina-Đurić, u vezi s izmjenom članka 38. stavka 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
      c)  Ranka Ostojića, u vezi s prijmom u državnu službu
      d)  Ante Pranića, u vezi s naplatom odvoza kanti za prikupljanje otpada
      e)  Ranka Ostojića, u vezi sa Sporazumom o razumijevanju i poslovnoj suradnji - dopunsko zastupničko pitanje.
 


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                     

1. Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice (vrlo tajno)     
 
2. Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                            
3. Mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji – usmeno izvješće                                                                                     
 
4. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec ožujak 2020. –usmeno izvješće                                                                                            
 
5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                      

7. Kadrovska pitanja  
 
8.Informacije, pitanja i prijedlozi.