13. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (EU)

4.         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uvjetima smještaja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj

5.         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama br. 6 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ – dionica: Dragonja – Pula i Kanfanar – Pazin – Matulji

6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izjave čelnika o potpori prirodi „Ujedinjeni na sprečavanju gubitka bioraznolikosti do 2030.“

7.         Prijedlog odluke o pružanju pomoći za projekt potpore obrazovnih aktivnosti i funkcioniranje Srednje medicinske škole pri Katoličkom školskom centru „Ivan Pavao II“ u Bihaću

8.         Prijedlog zaključka o davanju potpore strateškim projektima hrvatske nacionalne manjine

9.         Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka javne nabave usluge najma uređaja i upravljanja ispisom za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave

10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Donjoj Stubici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Veliko Trgovišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tribunj za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog zakona o zabrani genetski modificiranih organizama (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
            b)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2019. godinu
            c)         Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu
            d)         Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2019. godinu

12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Poljske, Policijske škole Slupsk o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja

13.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za kolovoz 2020.

14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

a)           Katarine Peović, u vezi s opstankom društva Rafinerija nafte Sisak i nacionalizacijom društva INA d.d.                                                                     
b)           Nikole Grmoje, u vezi s inspekcijskim nadzorom u Kliničkom bolničkom centru Zagreb      *odgovor sadrži zaštićene osobne podatke te u skladu sa zakonskim odredbama nije javno dostupan. 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.        Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

            a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. listopada 2020.
            b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. listopada 2020.
            c)         Vijeće za opće poslove (GAC), 13. listopada 2020.
            d)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 13. listopada 2020.

2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec rujan 2020. – usmeno izvješće

3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. – usmeno izvješće

4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.