155. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama (EU)
                                                                                                                                         
2.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u                                                                          
 
3.         a)        Prijedlog odluke o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019. - 2022. godine        
            b)        Prijedlog zaključka o osiguranju dodatnih sredstava Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara                                                                            
 
4.         Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu                                                                 
 
5.         Prijedlog odluke o usvajanju Jamstvenog programa "PLUS"                                    
 
6.          Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu                                                                                                  
 
7.          Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Nacrta Budvanske deklaracije               
      
8.         Prijedlog odluke o izmjenama Akcijskog plana za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020                                                                                                        
 
9.         Izvješća o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od:
 
            a)         1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
            b)         1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
            c)         1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine                                                          
 
10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje termalne vode za tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu s društva Jamnica d.d., Zagreb na društvo Jamnica plus d.o.o., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda s društva Jamnica d.d., Zagreb na društvo Jamnica plus d.o.o., Zagreb                                                                                             
 
11.       Prijedlog odluke o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2019. godini
 
12.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX 19)                            
 
13.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak u luci Split    
 
14.       Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata                       
 
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2018. godinu      
            b)         Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018. godinu
            c)         Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2018. godinu
            d)         Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine                                                       
           
16.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o turističkoj pristojbi                                                                               
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o turističkoj pristojbi                                
            c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
            d)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o članarinama u turističkim zajednicama      
 
17.        Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
                                                                                                                                        
18.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za ožujak 2019. godine                                
 
19.        Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
             a)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s onečišćenjem morskog okoliša                     
             b)         dr. sc. Miranda Mrsića, u vezi s korištenjem usluga sustava e-Građani
             c)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s dozvolama za uvoz, kupovinu, skladištenje i uporabu goriva iz otpada
             d)         Bojana Glavaševića, u vezi s navodima iznesenim na internetskim portalima te korištenjem službenog diplomatskog vozila.     

                                                                                                               
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               

1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije: 
            a)         broj 2019/2008, u vezi s morskim okolišem
            b)         broj 2019/2019, u vezi s kvalitetom vode
            c)         broj 2019/2022, u vezi s procjenom učinaka projekata na okoliš
            d)        broj 2019/2030, u vezi s podzemnim vodama
            e)         broj 2018/2399,u vezi s gospodarskim subjektima                     
                              
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja Europske komisije:
 
            a)         broj 2018/2164, u vezi sa stručnim kvalifikacijama
            b)         broj 2016/0080, u vezi sa žrtvama kaznenih djela                       
 
3.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda (ograničeno)                                                                                
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu   
                                                                                                                  
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti