165. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres   

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sportu

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o načelima koja uređuju aktivnosti država u istraživanju i iskorištavanju svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela 

6.         Prijedlog izvješća predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća

7.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine (EU)

8.         Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2023. godinu 

9.         Prijedlog zaključka u vezi s potporom realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Opće bolnice Bjelovar 

10.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lučka uprava Osijek za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023., 2024. i 2025. godini za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za projekt „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučka uprava Osijek o sklapanju ugovora o javnoj nabavi radova za projekt „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Lučka uprava Osijek o sklapanju ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora te Koordinatora zaštite na radu za projekt „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“

11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Otočcu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnoj školi za javnu upravu, za sklapanje ugovora o nabavi u provedenom otvorenom postupku javne nabave centralnog sustava za povezivanje s platformom za e-učenje i prilagodbe platforme za e-učenje 

13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o nabavi inozemnih znanstvenih baza podataka Web of Science Core Collection, Web of Science Citation Connection and Journal & Highly Cited Data u 2022. godini

14.       Prijedlog zaključka u vezi s Radnim dogovorom između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ureda europskog javnog tužitelja o suradnji i pristupu podacima vezanim za otkrivanje i progon kaznenih djela 

15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            a)         Prijedlog zaključka o raspolaganju energentima u Republici Hrvatskoj (predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika u Hrvatskome saboru) 

            b)        Prijedlog financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu - davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.  

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.              Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

                a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove – proračun (ECOFIN Budget), 11. studenoga 2022.
                b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 14. studenoga 2022.                           
                c)         Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 15. studenoga 2022.                                                                               
 
2.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)  

3.         Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2022/2047 u vezi s priznavanjem dokumenata za posade

4.         a)        Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Veleposlanstva (ograničeno)
            b)        Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

5.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće 

6.         Izvješće o provedbi Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma – usmeno izvješće 

7.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

8.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu 

9.         Kadrovska pitanja

10.       Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti