181. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu

4.         Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o obveznim odnosima

5.         Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

6.         Prijedlog uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije (EU)

7
.         Nacrt prijedloga nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030.

8.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. i Akcijskog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, za razdoblje do 2024.

9.         Prijedlog odluke o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine

10.       a)       Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za pomoć Gradu Petrinji i Sisačko-moslavačkoj županiji
            b)       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Gradu Petrinji 

11.       Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.

12.       Prijedlog zaključka o nastavku pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske

13.       a) Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine 
            b) Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine

14.       Prijedlog uredbe o poticanju ulaganja

15.       a) Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije                      
            b) Prijedlog uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2023. godinu              
            c) Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova

16.       Prijedlog uredbe o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

17.       a) Prijedlog uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (EU)
            b) Prijedlog uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode (EU)
            c) Prijedlog uredbe o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića (EU)
            d) Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića
            e) Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

18.       Prijedlog uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

19.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

20.       Prijedlog odluke o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o jamstvu sukladno članku 10. Odluke Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2022/1628

21.       21.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Supetru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            21.2.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Omišu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            21.3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka za financiranje projekta „Energetska obnova zgrade Stari Mlin u Belišću“
            21.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka za financiranje projekta „List do lista – industrijska baština Belišća“
            21.5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            21.6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Cerna za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                           
            21.7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kumrovec za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Podizanje energetske učinkovitosti modernizacijom i nadogradnjom LED javne rasvjete u Općini Kumrovec“
            21.8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kumrovec za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Građenje javne zelene površine - Uređenje parka Kumrovec II faza kod CZP“
            21.9.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Pirovac za zaduženje kod OTP banke d.d., Split

22.      Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu

23.      a) Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2023. godinu
           b) Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2023. godinu

24.      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnine za potrebe Veleposlanstva Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici                      

25.      Prijedlog odluke o kupnji nekretnine u Slavonskom Brodu

26.      Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

27.      Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u vježbama upravljanja u krizama "Short Notice Exercises" Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (povjerljivo)

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

3.         Kadrovska pitanja

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi