198. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres 

2.         Nacrt prijedloga zakona o izvanparničnom postupku

3.         Prijedlog programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu

4.         Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

5.         Prijedlog odluke o načinu plaćanja i visini zajedničke pričuve za zgrade oštećene potresom na području Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

6.         Prijedlog odluke o određivanju tijela koje utvrđuje najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti za isplatu novčanih pomoći prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

7.         Prijedlog odluke o doprinosu Fondu Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) u svrhu humanitarne pomoći stanovništvu Republike Moldove

8.         Prijedlog odluke o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
 
10.       Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku Orljava d.o.o. u stečaju

11.       a)         Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Čulinec s dvodijelnom sportskom dvoranom i dječjim vrtićem

            b)         Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za dogradnju i adaptaciju dječjeg vrtića i osnovne škole u Dramlju, Grad Crikvenica

            c)         Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova na eksploatacijskom polju ciglarske gline „Cerje Tužno“

12.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

13.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

15.       Prijedlog zaključka u vezi s Projektom sanacije i rekonstrukcije ceste Pribić – Kostanjevac – Sošice u Zagrebačkoj županiji

16.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

            16.1.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagateljica: Urša Raukar-Gamulin, zastupnica u Hrvatskome saboru)

            16.2.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)

            16.3.    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)

            16.4.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obveznim odnosima (predlagateljica: dr. sc. Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)

            16.5.    Prijedlog zaključka o obvezi Vlade Republike Hrvatske da izradi sveobuhvatno zakonsko rješenje kojim bi bilo omogućeno da se za sva aktivna trgovačka društva zatečena upisana u sudski registar na dan 31. prosinca 2022. godine, konverzija temeljnog kapitala iz kune u euro obavi po službenoj dužnosti (predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskome saboru)

            16.6.    Prijedlog rezolucije o debljini (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)

            16.7.    Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2021. godinu


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

            a)        Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 2. ožujka 2023.
            b)        Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, u formatu ministara obrazovanja (EYCS – Education), 7. ožujka 2023. 

2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3.         Upravni spor, radi poništenja Rješenja – davanje odgovora Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

4.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (tajno)

5.         Izvještaj o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije sklopljenih na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

6.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

7.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu

8.         Kadrovska pitanja

9.         Informacije, pitanja i prijedlozi

Dokumenti