98. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                                     
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o naseljima                                                            
 
4.        
            a)         Prijedlog odluke o nabavi borbenih vozila pješaštva Bradley
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2023. do 2027. godine za nabavu borbenih vozila pješaštva Bradley                  
 
5.         Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja u zajedničkim obukama i vježbama u 2022. godini

6.         Prijedlog odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa                                                      
 
7.         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19                                                
 
8.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine                                                    
 
9.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022. godinu                                 
 
10.      
            a)         Prijedlog odluke o donošenju Trogodišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2022. do 2024. godine 
            b)         Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2022. godinu                                                                             
 
11.      
            a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o najmu i održavanju softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s tvrtkom IBM World Trade Corporation (IBM WTC), New York, SAD, Grupa A, za razdoblje od 35 mjeseci 
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za sklapanje ugovora o najmu i održavanju softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Grupa A  
            c)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora za nabavu IBM središnjeg računala i softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s tvrtkom CROZ d.o.o., Grupa B, za razdoblje od 35 mjeseci
            d)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. i 2024. godini za sklapanje ugovora za nabavu IBM središnjeg računala i softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Grupa B  
 
12.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 
 
13.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Ukrajine o socijalnoj sigurnosti                           
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Ukrajine                     
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom 2. sastanka Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine                  
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva infrastrukture Ukrajine o suradnji u području željezničkog prometa                                                             
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s Akcijskim planom za 2022./2023. Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine                                                                    
 
18.       Prijedlog uredbe o proglašenju Posebnog rezervata „Lokve u Majkovima“  

19.       Prijedlog uredbe o ljetnom računanju vremena u 2022., 2023., 2024., 2025. i 2026. godini (EU) 

20.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi                                           

21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
             a)         Izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020.                                                                                            
             b)         Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2020. godinu.
             
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:     
                                                                          
1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije:
            a. broj 2021/2225, u vezi s prostornim planovima morskog područja
            b. broj 2021/2198, u vezi s novim propisima kojima se reguliraju profesije
            c. broj 2021/2233, u vezi sa suzbijanjem prijevara   
                     
2.         Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)               
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće                                                                                                  
 
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.