38. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red:


Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rataNacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti osobnih podataka (treće čitanje) Nacrt konačnog prijedloga zakona o proračunu Nacrt konačnog prijedloga zakona o deviznom poslovanju Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska postignuća DOPUNSKE TOČKE: Prijedlog odluke o produljenju važenja Dogovora o privremenom režimu implementacije Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji, od članka 47. do 52. Informacija o drugom godišnjem Izvještaju Europske komisije o Procesu stabilizacije i pridruživanja za jugoistočnu Europu Prijedlog odluke o dodjeli humanitarne pomoći stanovništvu ugroženom ratom u Iraku

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti osobnih podataka (treće čitanje)

Nacrt konačnog prijedloga zakona o proračunu

Nacrt konačnog prijedloga zakona o deviznom poslovanju

Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska postignuća

DOPUNSKE TOČKE: Prijedlog odluke o produljenju važenja Dogovora o privremenom režimu implementacije Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji, od članka 47. do 52.

Informacija o drugom godišnjem Izvještaju Europske komisije o Procesu stabilizacije i pridruživanja za jugoistočnu Europu

Prijedlog odluke o dodjeli humanitarne pomoći stanovništvu ugroženom ratom u Iraku

Priopćenje sa zatvorene sjednice


Na današnjem zatvorenom dijelu sjednice, Vlada Republike Hrvatske, prihvatila je Konačni prijedlog zakona o azilu te ga je uputila Hrvatskom saboru na drugo čitanje.

Vlada je prihvatila Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj i proslijedila ga je Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku. Vlada je također prihvatila Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj i uputila ga na donošenje po hitnom postupku u Hrvatski sabor.

Vlada je prihvatila Izvješće o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava. U zakonskom roku podneseno je 59,3 tisuća prijava o spremnosti na nagodbu s ukupno prijavljenim iznosom 4,95 mlrd kuna. Do sada je riješeno 17,8 tisuća podnesenih nagodbi, ukupnog iznosa 2,5 mlrd kuna. Vlada je prihvatila prijedlog nagodbi zaključno s 31. ožujka 2003. godine, za dužnike od rednog broja 18 701 do rednog broja 19 041 u ukupnom iznosu od 233 mln kuna, kojim se dopunjuje odluka o sklapanju nagodbe s dužnicima, utvrđena na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 27. ožujka 2003. godine.

Vlada je prihvatila izmjene Uredbe o Carinskoj tarifi za 2003. godinu, kojima se privremeno ukidaju carine po mjernoj jedinici pri uvozu sirovog šećera, unutar carinske kvote za članice WTO-a, kako bi se omogućila nabava sirovog šećera po nižoj cijeni, što dodano doprinosi konkurentnosti domaćih proizvođača šećera.

Vlada je dala državno jamstvo Privrednoj banci Zagreb ili Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za praćenje financiranja novogradnje 453 u Uljanik Brodogradilištu Pula u iznosu od USD 30,6 mln uvećano za ugovorene kamate i troškove. Jamstvo je pruženo za izdavanje garancije naručitelju broda Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A., Naples, Italy, po avansnim uplatama u iznosu od USD 12,9 mln uvećano za ugovorenu kamatu. Jamstvo je također pruženo za izdavanje garancija i/ ili otvaranje akreditiva s odgođenim pokrićem dobavljačima za nabavku materijala i opreme na kredit u iznosu od USD 10 mln te za izdavanje garancija inozemnim ili domaćim zajmodavcima po izravnom zaduženju Uljanik Brodogradilišta Pula, u visini do USD 7,7 mln.

Vlada je odlučila dati državno jamstvo u korist Raiffeisenbank Austria Zagreb za praćenje financiranja gradnje platforme Marica u Brodogradilištu Viktor Lenac u iznosu od USD 2,3 mln, uvećano za ugovorene kamate i troškove. Jamstvo je pruženo za izdavanje garancije za povrat avansa naručitelju platforme INAGIP Zagreb u iznosu od USD 940 tisuća. Također jamstvo je dano za izdavanje garancije za zadržane trokove u iznosu od USD 470 tisuća, uvećano za ugovorene kamate i troškove i jamstvo za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla u iznosu od USD 940 tisuća.

Vlada je donijela Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske Banke za obnovu i razvitak za Program restrukturiranja i modernizacije poslovanja društva Luka Rijeka na ukupan iznos od 20 mln kuna uz rok otplate od 10 godina uz 2 godine počeka uz kamatu od 5,5% godišnje.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Statut Državnog zavoda za zaštitu prirode. Vlada je također donijela Odluku o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Vlada je donijela Odluku o darovanju nekretnina – kuća, hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata 100% - I. skupine i to Ivici Nikolašu iz Sesveta i Milošu Đenadiji iz Brdovca.


Vlada je donijela Odluku o odobrenju sredstava na Teret tekuće zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu Nacionalnom parku Brijuni, za isplatu duga ustanove prema nagodbi s Novom bankom Zagreb.

Vlada je prihvatila zaključak za provođenje pripremnih radnji za izgradnju tehničke baze (hangara) na zračnoj luci Zagreb.
Vlada je također prihvatila Prijedlog projekta Međunarodnog programa kontrole droge Ujedinjenih naroda (UNDCP) – «Jačanje sposobnosti za prikupljanje i analizu kriminalističkih obavještajnih saznanja o jugoistočnoj Europi», Staza 2 – «Regionalno umreženje obavještajnih analitičara za droge».


Vlada je donijela Uredbu o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u području upravljanja okolišem i zaštiti prirode.

Vlada je podržala izmjene Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Moldove o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu.

Vlada je prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

Na mjesto pomoćnika ministrice pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, nakon provedenog postupka po objavljenom oglasu, Vlada je imenovala mr.sc. Zlatka Hamarića.

Vlada je razriješila Mladenku Glamuzina dužnosti člana Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika (REGOS-a) te na istu dužnost imenovana Snježana Baloković.

Dokumenti