180. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2007. – 2009. godine
 2. Prijedlog zaključka u vezi s pripremom za uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra nekretnina i zemljišnih knjiga
 3. Izvješće o poslovanju Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2005. godinu
 4. Točka 4.
  1. Izvješće o aktivnostima Vijeća za djecu
  2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za djecu
 5. Točka 5.
  1. Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine
  2. Prijedlog godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. godine
 6. Treće izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima
 7. Prijedlog programa stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima na područjima Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi
 8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
 9. Prijedlog odluke o "Nagradi Ivo Horvat"
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Lamjana
 11. Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 12. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003.-2006.), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 13. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 14. Prijedlog odluke o dodjeljivanju poslova savjetovanja za zaštitu potrošača za područje Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije u 2006. godini


Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2007. – 2009. godine

Prijedlog zaključka u vezi s pripremom za uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra nekretnina i zemljišnih knjiga

Izvješće o poslovanju Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2005. godinu

Točka 4.
 1. Izvješće o aktivnostima Vijeća za djecu
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za djecu


Izvješće o aktivnostima Vijeća za djecu

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za djecu

Točka 5.
 1. Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine
 2. Prijedlog godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. godine


Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine

Prijedlog godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. godine

Treće izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

Prijedlog programa stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima na područjima Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

Prijedlog odluke o "Nagradi Ivo Horvat"

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Lamjana

Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003.-2006.), s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog odluke o dodjeljivanju poslova savjetovanja za zaštitu potrošača za područje Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije u 2006. godini

Dokumenti