172. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.    Nacrt prijedloga strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije         

2.    a)    Prijedlog programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, obnova zgrada                  
    
b)    Prijedlog programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije              
    
c)    Prijedlog programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi                                 
    
d)    Prijedlog programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, gospodarenje otpadom            

3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta (EU) 
                                                          
4.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o faktoringu                

5.    Nacrt prijedloga zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta        

6.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                    

7.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

8.    Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                
9.    Prijedlog zaključka o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine                    

10.    Prijedlog nacionalnog programa za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine        

11.    a)    Nacrt prijedloga strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva
    
b)    Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, od 11. srpnja 2009. godine                                    

12.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

12.1.    Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskome saboru)

12.2.    Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državnom odvjetništvu (predlagatelj: Klub zastupnika HDSSB-a u Hrvatskome saboru)                

12.3.    Godišnje izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2013. godinu                                

12.4.    Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2013. godinu    

12.5.    Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu            

12.6.    Izvješće o obavljenoj reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam

12.7.    Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu
                                                
13.    Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca za 2013. godinu                                  

14.    Izvješće o provedbi provjere broja i vjerodostojnosti potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje referenduma Građanske inicijative „Stožer za obranu hrvatskog Vukovara“                                        

15.    Izvješće za 2013. godinu o realizaciji Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje od 2010. do 2013. godine    

16.    Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova                                

17.    Nacrt prijedloga odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica
                                                  
18.    Prijedlog odluke o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi (EU)                                            

19.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika                                              

20.     Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 18. sportskim igrama mladih 2014. godine                                   

21.    a)    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske, predsjednika i članova Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO Milano 2015
    
b)    Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o potvrdi sudjelovanja Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2015 Milano        

22.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Izmjena i dopuna Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja (članak IV., Aneks 1-B, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini)                        

23.    Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti o uspostavi, upravljanju i radu Središta izvrsnosti vojne policije NATO-a i s Memorandumom o suglasnosti o funkcionalnom odnosu u vezi sa Središtem izvrsnosti vojne policije NATO-a
        
24.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 

a)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa studiranjem na diplomskom studiju Biologija i ekologija mora, Sveučilišnog odjela za studije mora, Sveučilišta u Splitu

b)    Josipa Đakića, u vezi s Programom energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.                        

        
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:


1.    Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 8. srpnja 2014. godine                                     

2.    Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, Ministarstvu gospodarstva      

3.    a)    Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu

b)    Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu                    

4.    Kadrovska pitanja

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.