180. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona           
     
2.         Prijedlog plana nužnih mjera koje će dovesti do ispunjenja fiskalnog pravila u 2014. godini – provedba Odluke Hrvatskoga sabora o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku                                                                                                        
3.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2013. godini                           
b)         Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2013. godinu   
c)         Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2013. godinu                                                  
 
4.        Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine                        
 
5.         Prijedlog odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu     (EU)                                                                                                     

6.         a)         Prijedlog odluke o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača

b)         Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača            
 
7.         Prijedlog odluke o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj                                                            
 
8.         a)         Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Brodograđevna industrija Split d.d., za financiranje novogradnje 482

            b)        Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., ovisno društvo Brodotrogira d.d., Trogir, za financiranje novogradnje 325 i 326         
 
9.         Prijedlog odluke o davanju državnog  jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, za podnošenje kandidature Hrvatskog košarkaškog saveza za organizaciju jedne skupine i završne faze Europskog košarkaškog prvenstva za seniore - Eurobasket 2015. (Zadar i Zagreb, rujan 2015. godine)                                                               
 
10.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za opterećenje nekretnina radi osnivanja prava služnosti izgradnje i održavanja priključnog kabela za transformatorsku stanicu Građevinski fakultet Osijek u sveučilišnom kampusu

            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za opterećenje nekretnine radi osnivanja prava građenja transformatorske stanice Osijek 224 i priključnog kabla za transformatorsku stanicu                                                                                                             
 
11.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu državne ceste DC 6 u k.o. Matijevići                                                                          
 
12.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti korisnicima državnog proračuna za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za razdoblje od 2014. do 2018. godine, za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti                                                                     
 
13.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za olakšice za 2013. godinu
 
14.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2013. godinu
 
15.       Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2013. godini 
 
16.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         3. hrvatskim kongresom preventivne medicine i unapređenja zdravlja (Vinkovci, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek, 9. do 12. listopada 2014. godine)

b)         manifestacijom "Jaskanske vinske svečanosti" (Grad Jastrebarsko, 11. do 14. rujna 2014. godine)                                                                                  
 
17.       a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu

b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu

c)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između  Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o zračnom prometu
 
18.      Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suradnji i razumijevanju, između Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srbije i Ureda za lijekove Ministarstva zdravlja Republike Makedonije. 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
  
1.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, Ministarstvu gospodarstva
 
2.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
 
3.       Kadrovska pitanja
 
4.       Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
Prijedlog zapisnika i materijali za točku 3. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.