189. sjednica Vlade Republike Hrvatske


 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.   Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu:
 
1.1.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu za:
a)        Hrvatske vode
b)        Hrvatske ceste
c)        Centar za restrukturiranje i prodaju
d)        Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
e)        Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
1.2.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu (konsolidirano)
1.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuni Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu
1.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu po korisnicima proračuna
1.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
1.6.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu (nekonsolidirano)                                                                                    
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2014. godinu                                                        
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                    
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                             
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                  
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                             
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o igrama na sreću, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                            
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež
                                                                                                                                                   
11.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (EU)                      
 
12.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                           
 
13.       Nacrt prijedloga zakona o pogrebničkoj djelatnosti (EU)                                     
 
14.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                 
15.       Prijedlog strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine                                                                                                 

16.       Prijedlog odluke o nastavku postupka prodaje dionica društva Imunološki zavod d.d., Zagreb, javnim prikupljanjem ponuda                                                     
 
17.       a)  Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EU)
            b) Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (EU)                    
 
18.       Prijedlog metodologije za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema                                 
 
19.       Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći područjima zapadne Afrike, ugroženima virusom ebole, putem Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)  
 
20.       Prijedlog odluke o prihvaćanju financijske obveze Republike Hrvatske prema Europskoj organizaciji za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) za razdoblje 2015. - 2024. godine                                                                   
21.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske          
 
22.       Provedba Zaključka Hrvatskoga sabora u vezi s provjerom broja i vjerodostojnosti potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru                                 
 
23.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, za rujan 2014. godine                                           
 
24.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka                                                                                        
25.       Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) u vezi s domaćinstvom Otvorene sjednice Stalnog tehničkog odbora Europske komisije za kontrolu slinavke i šapa (EuFMD)                                                                     
 
26.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy u vezi s građevinskim radovima koji se izvode u Škulićima pokraj Ražanca.  


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.       Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)          
 
2.      a)  Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu
         b)  Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu                                   
 
3.       Kadrovska pitanja
 
4.       Informacije, pitanja i prijedlozi.