192. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         1.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, s prijedlogom projekcija za 2016. i 2017. godinu
          
1.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu, s prijedlogom projekcija za 2016. i 2017. godinu za:
 
            a)         Hrvatske vode
            b)         Hrvatske ceste
            c)         Centar za restrukturiranje i prodaju
            d)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
            e)         Državnu agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
            f)         Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
1.3.      Nacrt prijedloga državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu, s prijedlogom projekcija za 2016. i 2017. godinu (konsolidirano)
 
1.4.      Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu, s prijedlogom projekcija za 2016. i 2017. godinu
 
1.5.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu po korisnicima proračuna - prilog za raspravu
 
1.6.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji - prilog za raspravu
 
1.7.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja - prilog za raspravu
 
1.8.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu po svim izvorima financiranja - prilog za raspravu
 
1.9.      Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu – analitika - prilog za raspravu
 
1.10.    Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - prilog za raspravu                                                                                                                   
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu                                                                                 
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                     
4.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  
            b)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona     
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                  
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                  
 
7.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            b)         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                            
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima                                                                                                              
9.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
10.       Prijedlog protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece
                                                                                                                                         
11.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa                                                                       
 
12.       Prijedlog uredbe o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture                                                                        
13.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija                                                                                   
 
14.       Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca                                                                                                               
15.       Prijedlog odluke o namirenju ostalih obveza društva Brodotrogir d.d., Trogir, koje nisu pokrivene državnim jamstvom i koje su utvrđene Programom restrukturiranja Bt 06.4/K03.3, prosinac 2012. godine odobrenom od Europske komisije 20. ožujka 2013. godine                                                                                                            
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pravosuđa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2015. do 2028. godine, za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe pravosudnog područja Novi Zagreb                                                                    
 
17.       a)         Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 1. siječnja 2013. godine do 30. rujna 2014. godine
b)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu
c)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru  "EUFOR ALTHEA" u Bosni i Hercegovini
d)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA"
e)         Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu                                         
 
18.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku                               
 
19.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o darovnici Globalnog fonda za okoliš za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u svojstvu provedbene agencije Globalnog fonda za okoliš                                                                                         
20.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u području turizma                          
 
21.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnom pružanju potpore države domaćina                                                                            
 
22.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Hrvatsko – francuskog strateškog partnerstva – Akcijski plan 2014. – 2017.                                                             
 
23.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u području jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, sporta i mladih za 2014. - 2017.                                              
 
24.       Prijedlozi zaključaka u vezi sa:
 
a)         Zajedničkim pismom ministara obrane Belgije, Hrvatske, Češke Republike, Danske, Njemačke, Mađarske, Luksemburga, Nizozemske, Norveške i Poljske o zajedničkoj provedbi Koncepta vodećih nacija glavnom tajniku NATO-a
b)         Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine o školovanju kadeta Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj na studijskim programima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje
c)         Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Republike Makedonije o školovanju kadeta Ministarstva obrane Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj na studijskom programu Vojno inženjerstvo
d)         Sporazumom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Crne Gore o školovanju kadeta Ministarstva obrane Crne Gore u Republici Hrvatskoj na studijskim programima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje                                                                                       
 
25.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa sanacijom gudronskih jama na području gradske četvrti Pešćenica-Žitnjak                                                                             
b)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s primjenom članka 8. stavka 6. Zakona o koncesijama pri monetizaciji Hrvatskih autocesta i Autoceste Rijeka-Zagreb
c)         prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana, u vezi sa zaštitom hrvatskih državljana od sudskog progona drugih država za (stvarne ili navodne) zločine počinjene na području Republike Hrvatske nad hrvatskim državljanima te postavljanjem određenih uvjeta Republici Srbiji za pristupanje Europskoj uniji     
d)          Nansi Tireli, u vezi s vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj i njihovom financiranju iz državnog proračuna.                
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za gospodarska i financijska pitanja u formatu proračun (ECOFIN-Budget); 14. studenoga 2014. godine                                   
b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC); 17. studenoga 2014. godine                    
c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC) u formatu obrane (FAC-Defence); 18.
studenoga 2014. godine                                                                                
d)         Vijeće za opće poslove (GAC); 18. studenoga 2014. godine            
e)         Vijeće za opće poslove - Kohezijska politika (GAC-Cohesion); 19. studenoga 2014. godine                                                                                                       
 
2.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru gospodarstva (povjerljivo)
                                                                                                                                              
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                                  
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu                         stečevinu Europske unije za 2014. godinu
          b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu       stečevinu Europske unije za 2014. godinu                                               
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.