195. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

 
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona         
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                             
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                               
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                                                   
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (EU)                                                           
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju                                 
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                   
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (EU)                                                                          
 
9.         Nacrt prijedloga nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.          
 
10.       Nacrt prijedloga dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. godine                                                                 
 
11.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja                                                          
 
12.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o osnivanju Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“                                                                              
 
13.       Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopune Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada
                                                                                                                                
14.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni  Odluke o dodjeli interventnih sredstava za sanaciju šteta na javnim i nerazvrstanim cestama u Republici Hrvatskoj uzrokovanih elementarnom nepogodom
b)         Prijedlog odluke o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško –slavonske županije                                                                         
 
15.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi                                                                                 
 
16.       Prijedlog odluke o određivanju nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost ustanovljenih u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.-2020. godine (EU)                          
 
17.       Prijedlog odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj                                                                                          
 
18.       Prijedlog odluke o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (EU)                                                                                                  
 
19.       Prijedlog odluke o odabiru Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje administrativnih opterećenja gospodarstva radi provedbe pilot projekta              
 
20.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
 
            a)         Gradu Koprivnici kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Gradu Prelogu kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            c)         Gradu Šibeniku kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            d)        Gradu Đurđevcu kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                   
 
21.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi refinanciranja postojećeg kreditnog zaduženja
                                                                                                                             
22.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2015. do 2018. godine, za potrebe nabave obalnih ophodnih brodova                                  
 
23.       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala                                                                                                          
 
24.       Izvješće o provedbi provjere broja i vjerodostojnosti potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru                                                                   
 
25.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima                                         
 
26.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi                    
 
27.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.                                                                  
 Materijali za točku 3. bit će naknadno objavljeni.


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara telekomunikacija (TTE); 27. studenoga 2014. godine               
b)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i potrošačka pitanja u formatu ministara zdravlja (EPSCO); 1. prosinca 2014. godine            
c)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara prometa
(TTE); 3. prosinca 2014. godine                                                  
d)        Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove u formatu pravosuđe (JHA); 4. prosinca 2014. godine                                                                               

2.         Prijedlog odluke o preuzimanju dionica (povjerljivo)                            
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2015. do 2018. godine (ograničeno)
                                                                                                                                 
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti