212. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice
 
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o računovodstvu (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 
 
3.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog zaključka o problematici srbijanske primjene univerzalne jurisdikcije nad državljanima Hrvatske (predlagatelji: 57 zastupnika u Hrvatskome saboru)
                                                                                                                                  
            b)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 

4.         Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci
                                                                                                            
5.       5.1.      Prijedlog uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu
                                                                                                                                
          5.2.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini                                                       
          5.3.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u                            2015. godini                      
      
          5.4.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini  
             
          5.5.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva                                korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini

          5.6.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini                                                                                          
          5.7.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini
                                                                                                                                          
6.         Prijedlog uredbe o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini (EU)       
 
7.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva                                                                                          
 
8.         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog  partnera društva Croatia Airlines d.d.                                             
 
9.         Prijedlog odluke o potvrđivanju Izmjena Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje                                                                                             
 
10.       Prijedlog zaključka u vezi s upućivanjem poziva za imenovanje članova Savjeta za nacionalne manjine                                                                                               
 
11.       Prijedlog odluke o promjeni poslovne adrese Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
                                    
12.       Prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na:
 
             a)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
                                                                                           
             b)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
                                                                                                                                 
             c)         Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
 
             d)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog Projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka                                                      
 
13.       Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora o upravljanju u krizama CMX15    
 
14.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu                                               
 
15.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva za poslove Europske unije Republike Turske o suradnji u području europskih poslova                   

b)         Memorandumom o razumijevanju između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Geodetske uprave Republike Slovenije i Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Mađarske o suradnji u aktivnostima povezanima sa zemljištem                                        

c)         Dogovorom između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja Mađarske o razmjeni kartografskog materijala                                                                    
 
16.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja:
 
            a)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s registriranjem elektrokočija te njihovim
                        korištenjem u turističke svrhe                                                        

            b)         dr. sc. Mirele Holy, u vezi s djelovanjem Memorijalnog centra – Spomen doma u Drežnici                                                                                            

            c)         Dragutina Lesara, u vezi s dostavom podataka o državnoj imovini stečenoj u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i prekršajima                                                                                               
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
               
1.          Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
             a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC); 9. veljače 2015. godine

             b)         Vijeće za opće poslove (GAC); 10. veljače 2015. godine                 
 
2.          a)         Upravni spor radi šutnje uprave – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu

             b)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje pred Upravnim sudom u Zagrebu                                                                          
 
3.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske (tajno)
                                         
4.         Kadrovska pitanja
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.