214. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice: 

1.    Nacrt prijedloga zakona o osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

3.    Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja 

4.    Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 2006., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

5.    Prijedlog "Poduzetničkog impulsa" – Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu 

6.    a)   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2015. godinu

       b)   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2015. godinu 

7.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za rijetke bolesti za razdoblje 2015. - 2020. 

8.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite za razdoblje 2015. - 2020. 

9.     Izvješće pučke pravobraniteljice o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavom u Vukovarsko-srijemskoj županiji – davanje mišljenja Hrvatskome saboru 

10.   Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu 

11.   Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja 

12.    Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini 

13.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 

14.    Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, za prosinac 2014. godine 

15.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Radne skupine za fondove Europske unije 

16.    a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.  
     

        b)    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Prijedlog nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica,  klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.    

17.    Prijedlog zaključka u vezi s Dogovorom o dopuni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole 

18.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom 

19.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

    a)    Nenada Pleše, u vezi s dostavom podataka o učinjenom po osnovi  imovinskopravnih odnosa na bivšim vojnim nekretninama i njihovom stavljanju u funkciju, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2014. godine 

    b)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s priznavanjem inozemnih obrazovnih kvalifikacija liječnicima dentalne medicine 

    c)    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s nasipom uz rijeku Kupu od Staroga Praćna do Stare Drenčine 

    d)    Dražena Đurovića, u vezi s investicijama društva Hrvatske ceste d.o.o. 

    e)    Ivana Klarina, u vezi s dodjelom državnog zemljišta za izgradnju turističkih kapaciteta u uvali Jazine na području Općine Tisno 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:                                    

1.   Prijedlog odluke o materijalnim sredstvima (povjerljivo)    

2.   a)  Nacrt prijedloga odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o  nagodbi i razrješenju (ograničeno)  
                     
       b)  Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (ograničeno)

3.    Prijedlog odluke o davanju preporuke društvu Hrvatske autoceste d.o.o., za sklapanje sudske nagodbe s društvom Investinženjering d.o.o., Zagreb 
    
4.   Nacrt prijedloga odluka o osnivanju Veleposlanstava Republike Hrvatske (tajno) 
          
5.   Kadrovska pitanja

6.   Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti