223. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice 


1.    Nacrt prijedloga zakona o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) 

2.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)    Prijedlog zaključka o načinu reguliranja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (predlagatelji: 54 zastupnika u Hrvatskome saboru)    
b)    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu (predlagatelj: Mladen Novak, zastupnik u Hrvatskome saboru) 

3.    a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka
       b)  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka 

4.    a)    Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet 
        b)   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o.  Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa  Brijuni Rivijera – "otok Sv. Katarina – Monumenti" 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama 

6.    Prijedlog odluke o prestanku koncesije za osnivanje Slobodne zone Đuro Đaković –  Slavonski Brod d.o.o. 

7.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka 

8.    a) Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
       b)  Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

9.    Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja 

10.   Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu 

11.    Prijedlog odluke o odobrenju Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe za prihvaćanje Nacrta predstečajne nagodbe društva PRIMORJE d.d., Senj

12.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavu vozila u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. – 2020. godine
 
13.    Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona 

14.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 70. obljetnice formiranja Vlade Federalne države Hrvatske u Splitu, 1945. – 2015. (Split, 13. i 14. travnja 2015. godine)
    
15.    Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

    a)    Dragutina Lesara, u vezi s dostavom podataka o svim trgovačkim društvima u kojima je država većinski vlasnik, a u kojima se plaće ne isplaćuju redovno
    b)    Jakše Baloevića, u vezi s provođenjem pronatalitetne politike te kada će demografska politika postati sastavni dio ekonomske politike


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 

1.    Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice (vrlo tajno)

2.    a)  Upravni spor, radi šutnje uprave – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu
       b)   Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje pred Upravnim sudom u  Zagrebu

3.    a)   Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
        b)   Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu
                        
4.    Kadrovska pitanja

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi.